OSP Brzezinka
Szkolenie jednoetapowe - Trenażer pożarowy

Szkolenie jednoetapowe - Trenażer pożarowy

Trzech naszych druhów, którzy biorą udział w podstawowym szkoleniu jednoetapowym, przeszło z wynikiem pozytywnym komorę rozgorzeniowo-dymową na trenażerze z Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

"Trenażer to dydaktyczne urządzenie techniczne, symulujące obiekt budowlany, składające się z pomieszczeń wyposażonych w specjalistyczny sprzęt pozwalający na przeprowadzenie ćwiczeń doskonalących z zakresu taktyki działań ratowniczo-gaśniczych, umożliwiając ocenę pracy strażaka w warunkach szczególnie niebezpiecznych, symulujących zjawiska procesu spalania.
Ćwiczenia w/w komorze rozgorzeniowo- dymowej miały na celu wyrobienie, sprawdzenie oraz doskonalenie u ćwiczących strażaków umiejętności i nawyków:
-pracy przy dużym obciążeniu psycho-fizycznym (zaciemnienie, zadymienie, rozgorzenie, ograniczona przestrzeń, podwyższona temperatura, hałas),
-zasada eksploatacji i obsługi wyposażenia technicznego wykorzystywanego przez jednostki ratowniczo – gaśnicze, w tym technik pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i ubraniach ochronnych,
-sprawiania, eksploatacji i obsługi sprzętu gaśniczego i ratowniczego,
-zasad postępowania w ramach roty podczas akcji gaśniczych i ratowniczych,
-poruszania się w nieznanym i skomplikowanym przestrzennym układzie komunikacji poziomej i pionowej,
- ratowania i ewakuacji zagrożonych ludzi i mienia z pomieszczeń trudno dostępnych, objętych pożarem." - źródło: http://www.straz-gorlice.pl/.

Ciekawa "atrakcja" dźwiękowa stosowana w trenażerze:

Dołącz do nas
Google+