"Kto nie idzie naprzód po światło i wiedzę- ten cofa się w tył.”

                Pewnego dnia grupa meżczyzn przenosi dzwon alarmowy z domu nr 194 do domu nr 8, gdzie w 1873r. pompę dostarcza Józef Jura. Po długo trwających sprawach organizacyjnych, 20 listopada 1874 Rada Gminna uchwala na prośbę m.in.: Henryka Dołkowskiego, statut straży ochotniczej miasta Kęty. Zatwierdzenie Statutu było ostatnim aktem prawnym kończącym zabiegi uprawomocnienia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach. OSP Kęty_1.jpgStatus ten został zatwierdzony reskryptem Namiestnictwa z dnia 16 grudnia 1874r. W 1875r. straż posiada dwie sikawki, które naprawia Antoni Boba,Józef Kulikowski i Rajmund Szubert. 19 maja 1876 zezwala na zakup sześciu beczek i wykonanieokien do szopy rekwizytów ogniowych.

W 1880r. straż zakupuje pasy i topory w fabryce Smekala, a 1 września 1880r. na wniosek Jana Kłosinskiego spisani zostali komornicy nie przynależni do gminy i zobowiązani do pomocy straży ogniowej w czasie pożaru. W tym tez roku zostają sprowadzone dwie pochodniez Wiednia, a także powstaje przy OSP orkiestra, która witała w Oświęcimiu cesarza Franciszka
Józefa 16 lipca 1881r. Rada zezwala na zakup 40 m. weża do pompy ssąceja, 25m. do pompy wielkiej i na urzadzenie strażnicy w dwóch pokojach w gmachu ratuszowym. Straż zakupuje także 3 siekierki, szpiczak i kopacz. Wykonany zostaje dom ewolucyjny do ćwiczen dla straży przez Jana Grabowskiego za 350 złotych renskich. W 1883r. Rada postanowiła zakupic sikawkę nowszej konstrukcji. Zakupu dokonano u Rudolfa Dautego, który dostarczył sprzęt w 1885r. Na wniosek dr Ferdynanda Długołęckiego na przełomie lipca i sierpnia 1884r. wybudowano studnię na Rynku, głównie ze względów zdrowotnych i przeciwpożarowych. Materiałów do konserwacji sprzętu strażackiego dostarczał Jan Foks. Od 22 października 1887 posiedzenia straż odbywa w sali magistratu. W 1887r. straż bierze udział w dużym pożarze budynku szkolnego, w którego gaszeniu uczestniczy stacjonujacy w Kętach szwadron ułanów. 23 stycznia 1892r. OSP Kęty_2.jpgRada Gminna uchwala „Regulamin” na podstawie, którego każdy mieszkaniec ma spieszyć na ratunek zagrożonemu życiu i mieniu. W tym celu podzielono miasto na siedem dzielnic, a w każdej z nich ustanowiono delegata ogniowego, który miał czuwać nad przestrzeganiem „Regulaminu”(dziś wygląda to troszkę inaczej;>).W tym czasie każdy dom miał być wyposażony w wiaderko, drabinę siegajacę dachu, 200 litrowę beczkę, siekierkę ręczną i latarnie z osadzoną w środku świecą. Gospodarze, których domy były okryte materiałem palnym zobowiązani byli do posiadania dodatkowo miotły płaskiej obciągnietej płótnem, a właściciele domów piętrowych do posiadania wymienionych sprzetów w ilości podwójnej. W 1892r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach liczyła 60 członków i dysponowała: 3 drabinami wysuwalnymi przenośnymi, 2 drabinami pojedyńczymi, 5 drabinami hakowymi, 8 drabinami dachowymi, 1 gąsiorem, kocem płóciennym do skakania, 6 hakamido rozrywania, hydroforem, 2 sikawkami 4-kołowymi z weżami ssącymi,1 sikawką 4-kołową bez weża ssącego, sikawką przenośną, 400mb weży, 10 konewkami, 4 beczkowozami 2-kołowymi, wozem rekwizytowym, rekwizyty do powodzi oraz nosze i apteczkę. Do Pierwszej Wojny Światowej kęcka straż należała do najliczniejszych i najżywotniejszych. W Kętach rozpoczął słuźbę strażacką Antoni Szczerbowski, który wsławił się konstrukcją tzw. „drabiny Szczerbowskiego”. W 1918r. wznowiono normalną działalność straży, a 17 października 1921r. powstaje przy niej po raz trzeci orkiestra. W sierpniu 1922r. OSP przystępuje do Ogólnego Związku Ubezpieczeniowego, a 27 marca 1924r. do Kasy Strażackiej w Warszawie.
W 1926r. Rada Gminna zakupiła dzwonki automatyczne do alarmowania o pożarze, wcześniej mieszkanców o nieszcześciu powiadamiał dzwon na magistracie, trębacz zwoływał strażaków. W tym też roku Zarząd OSP               w Kętach szedł z postępem czasu i zakupił sikawkę motorową z silnikiem benzynowym, czterocylindrowym o wydajności 40m3 /godz. Kosztowała 2000 zł. i była produkcji francuskiej. W 1927r. gmina zezwoliła na zakup 200m weża i innych przyborów. W 1931r. Zarząd wystąpił o zakupienie syreny. W sierpniu firma K. Ochsner i Syn z Bielska wymieniła pompę ośrodkową w motopompie. W „Kronice” tak o tym pisano: „Oryginalna pompa ośrodkowa na wysokie ciśnienie, fabrykat Ch. Lisner typ M.5 8 stopniowy całkowicie z metalu; normalna ilość obrotów: 1600 na minutę; średnie zaopatrzenie w siłe motorową około 16 K.M. przy wydajności pompy 500l na minutę: 7 atmosfer. Koszty remontu 3610,27 zl.” 24 października założono żeńską drużynę, do której zadań należało m.in.: szerzenie higieny wśród społeczeństwa, niesienie pomocy pogorzelcom, a także pilnowanie mienia uratowanego podczas pożaru. W 1933r. otwarto świetlicę strażacką. 

OSP Kęty_3.jpgNastał czas Drugiej Wojny Światowej, OSP Kęty nie prowadziło żadnej dzialalności poza gaszeniem pożarów. 14 listopada Normalne prace statutowe kęcka straż zaczęła prowadzić od 16 czerwca 1946r. 23 listopada 1947r. strażacy wzbogacili się o kolejną motopompę. 1948r. powołano nowy pluton strażacki w Kętach Podlesiu. Przy tej okazji poświęcono trzecią motopompę, która została przeznaczona dla plutonu w Podlesiu. 19 czerwca 1949r. wmurowano akt erekcyjny pod budowę remizy sstrażackiej. Pracami budowlanymi kierował Jan Kasolik. 3 lipca 1949r. uroczyście uruchomiono „autopogotowie” strażackie, zakupione z demobilu amerykańskiego. Był to prawdopodobnie BM marki Dodge przebudowany na potrzeby straży. 15 sierpnia 1951 odbyło się poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod nową remizę strażacką w Kętach. W 1966r. uroczystość 100-lecia OSP Kęty została połączona z oddaniem do użytku nowej remizy strażackiej, której budowę rozpoczęto w 1934r., a koszt budowy wyniósł 2.372.000 zł. W tym czasie straż dysponowała dwoma samochodami pożarniczymi, wozem ratunkowym, trzema motopompami i innym sprzętem gaśniczym. Już wtedy kęccy strażacy pełnili całodobowe dyżury telefoniczne. W 1967r. OSP Kęty nawiązała współpracę z zawodową Strażą Pożarną Zakładów Metali Lekkich. 26 czerwca 1971r. kęcka straż brała udział w gaszeniu pożaru w Czechowicach. Oddział OSP Kęty wykazał się bohaterską postawą i wzorowo wykonał swoje zadanie. Za udział w gaszeniu tego pożaru odznaczeni zostali: Józef Adamski – Krzyżem Kawalerskim i Złotą OdznakąZiemi Krakowskiej, Edward Ćwiertnia, Jerzy Więcek, Józef Piekiełko – Złotymi Medalami Zasługi dla Pożarnictwa i Złotą Odznaką Ziemi Krakowskiej, Robert Zabiegło, Marian Tobiasiewicz, Kazimierz Pilarski, Stefan Chrapkiewicz i Roman Tobiasiewicz - Srebrnymi Medalami Zasługi dla Pożarnictwa i Srebrną Odznaką Ziemi Krakowskiej. W tamtych latach kęcka straż posiadała dwa wozy bojowe: Star 20 i beczkowóz Star 25 o pojemności zbiornika 3000l, uczestniczyła w 14 akcjach gaśniczych. 16 sierpnia 1972r. OSP Kęty wzbogaciła się o nową motopompe. W 1973r. dalej modernizowano remizę, urządzono m.in.: dyżurke, natryskownie i szatnię. W 1974r. pod kierownictwem mgr Bronisławy Zbylut rozpoczyna aktywną pracę młodzieżowy oddział OSP przy Liceum Ogólnokształcącym. W styczniu 1976r. powstała Miasto i Gmina Kęty oraz analogicznie Zarząd Miejsko – Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kętach, jego prezesem został (piastujący to stanowisko po dziś dzień) inż. Jan Christ.OSP Kęty_4.jpg

„Przyrzekam tak w służbie, jako też poza służba życie i postepowanie honorowe, stanowi Strażaka odpowiednie, a mundurowi strażackiemu w niczym nie uchybiajace.”

/Antoni Szczerbowski/

               Lata 1974, 1975, a później 1979 i 1980 zapisały się licznymi pożarami wywołanymi przez podpalaczy ( straż wyjeżdżała nawet trzykrotnie w ciągu jednej nocy). W 1979r. paliło się 28-krotnie, a kęcka straż brała udział m.in. w gaszeniu Stalownika w Bielsku – Białej. W 1980r. były już 44 akcje gaśnicze. W 1981r. OSP Kęty stanowi 4-sekcyjny pluton bojowy i uczestniczy
w 27 pożarach. W 1983r. zakupiono samochód pożarniczy „Żuk” M-07 GLBM 06/8, a straż bierze udział w 18 akcjach ratowniczo-gaśniczych. W 1984r. zakupiono samochód „Jelcz”, motopompę i agregat gaśniczy, a straż wyjeżdża 29 razy do różnych akcji. W 1985r tych akcji było już 38, w tym 25 pożarów. OSP w Kętach posiadala 3 samochody bojowe z pełnym wyposażeniem gaśniczym i pomocniczym oraz łaczność przewodową w strażnicy. Dla porównania w roku 1986 straż wyjeżdżała tylko 5-krotnie, a 1988r. już do 40 pożarów i kilku fałszywych alarmów.W 1991r. nawiązano współpracę z holenderską strażą z gminy Hellendorn, a owocem tej znajomości zostało sprowadzenie samochodu gaśniczego marki Mercedes do Kęt. W 1992r. OSP Kęty bierze czynny udział w gaszeniu trudnego do opanowania pożaru w Kuźni Raciborskiej.OSP Kęty_5.jpg W 1994r. odnotowano 51 interwencji przeciwpożarowych, przeprowadzono także 16-krotnie ćwiczenia. 29 kwietnia 1995r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i uczestniczyła w 43 zdarzeniach (23 pożary). 16 lutego 1996r. około godziny 13-tej w centrum Kęt na ul. Krakowskiej doszło do groźnego pożaru. Zapaliła się cysterna przewożąca 20 tys. litrów benzyny i oleju napędowego oraz kilka pobliskich budynków. Akcję sprawnie przeprowadziły jednostki OSP Kęty, JRG Andrychów i okolicznych straży. W tym roku doszło do 97 zdarzeń (75 pożarów). W lipcu 1997r, m.in. miasto i gminę Kęty nawiedziła powódź. Przez cały czas jej trwania wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne z tego terenu były w stanie najwyższej gotowości i brały aktywny udział w akcji ratowniczej w sumie w 98 innych zdarzeniach oraz 59 pożarach, 3-krotnie straż wyjeżdżała do fałszywego alarmu. W 1998r. OSP Kęty interweniowała 82 razy: 39 pożarów, 40 innych miejscowych zagrożeń i 3 fałszywe powiadomienia. W 1998r do Kęt przyjeżdżają dwa Mercedesy z Holandii, jeden gaśniczy – zostaje przekazany dla OSP Kęty-Podlesie, drugi do ratownictwa drogowego pozostaje na podziale bojowym OSP Kęty. W 1999r. odnotowano 56 pożarów,13 miejscowych zagrożeń i 2 fałszywe alarmy.OSP Kęty_6.jpg

            W 2003 roku powołano grupę ratowniczo-poszukiwawczą. Była to jedna z pierwszych tego typu grup działających przy jednostkach OSP. 28 stycznia 2006 roku grupa wzięła udział w akcji ratunkowej po katastrofie hali w Katowicach.
W 2006 roku prezesem został dh Zygmunt Karkoszka, a naczelnikiem dh Wiesław Wacięga natomiast dh Józef Szafran został Komendantem Gminnym OSP Kęty.

/Historia dziejów współczesnych- wkrótce./

Dołącz do nas
Google+