OSP Kęty
Odcinanie zasilania obiektów budowlanych na niskim napięciu technologią PPN w sytuacjach zagrożenia pożarem przez jednostki straży pożarnej

Odcinanie zasilania obiektów budowlanych na niskim napięciu technologią PPN w sytuacjach zagrożenia pożarem przez jednostki straży pożarnej

W sobotę 4 lutego 2012 roku w Bielsku Białej ratownicy z naszej jednostki jako jedni z nielicznych w Polsce przeszli szkolenie praktyczne w zakresie odcinania zasilania obiektów objętych akcją ratowniczo- gaśniczą.

Nowo nabyte umiejętności pozwalają na prawidłową ocenę konieczności wyłączenia obiektu lub linii przebiegających w obrębie miejsca prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej, rozeznania sposobu zasilania obiektu oraz usytuowanie linii elektrycznych w miejscu prowadzenia akcji oraz prawidłowe zabezpieczenie terenu nad którym przebiegają przewody podlegające odłączeniu przed dostępem osób i zwierząt.

 

5 lipca 2013 doszło do pożaru budynku mieszkalnego na wskutek uderzenia pioruna. Akcja gaśnicza była o tyle trudna, że jeszcze długo po dotarciu na miejsce zadysponowanych jednostek nadal nie odłączono budynku od sieci energetycznej. Z racji tego, iż PSK w Oświęcimiu przez długi okres czasu nie mógł się skontaktować z dyspozytorem zakładu energetycznego, postanowiono zadysponować OSP Kęty, która jako jedna z nielicznych jednostek PSP i OSP w Polsce posiada specjalistyczny sprzęt i przeszkolonych ratowników w zakresie: "Odcinania zasilania obiektów budowlanych na niskim napięciu technologią PPN w sytuacjach zagrożenia pożarem przez jednostki straży pożarnej"

Poniżej wideo szybkiej i sprawnej akcji zastępu OSP Kęt, która pozwoliła bezpiecznie dokończyć działania.

Dołącz do nas
Google+