OSP Kęty Podlesie
Walne zebranie sprawozdawcze

Walne zebranie sprawozdawcze

W niedzielę, 9 marca, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków naszej jednostki. Obecnych na zebraniu było 52 członków OSP, w tym 22 członków czynnych, 8 członków honorowych, 14 wspierających oraz 8 członków MDP.

W niedzielę, 9 marca, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków naszej jednostki.
Obecnych na zebraniu było 52 członków OSP, w tym 22 członków czynnych, 8 członków honorowych, 14 wspierających oraz 8 członków MDP.
Gościliśmy wśród nas znamienitych gości - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu dh Władysław Drabek, Prezes Zarządu OG ZOSP RP w Kętach, jednocześnie Wiceprezes Zarządu OP ZOSP RP w Oświęcimiu dh Bolesław Paw, Komendant Gminny ZOSP RP w Kętach dh Józef Szafran, Prezes Honorowy OG ZOSP RP w Kętach dh Jan Christ, młodszy brygadier Edward Płonka - przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, Prezes OSP Kęty - dh Zygmunt Karkoszka, Naczelnik OSP Kęty - dh Jerzy Wołoszyn, Burmistrz Gminy Kęty pan Tomasz Bąk, I Zastępca Burmistrza pan Dariusz Laszczak, II Zastępca Burmistrza pan Krzysztof Olejak, Przewodniczący Rady Powiatu Oświęcimskiego pan Jarosław Jurzak, Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Kęty Podlesie pani Lidia Danek, Komendant Oddziału Kęty Maltańskiej Służby Medycznej pan Mariusz Zawada.
W trakcie zebrania podziękowano dh Adamowi Osierdzie za długoletnią pracę kronikarza jednostki, wielokrotnie docenianą na przeglądach kronik na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Wręczono także odznaczenia zasłużonym druhom.
Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów od dostojnych gości, niech będą one dla nas motywacją dla dalszego działania Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.
Po zakończeniu części oficjalnej zasiedliśmy do wspólnego posiłku.

Dołącz do nas
Google+