OSP Kęty Podlesie
Zmiana prezesa

Zmiana prezesa

W dniu 6 kwietnia 2014 r. zaszły zmiany na stanowisku prezesa naszej jednostki. Dotychczasowy prezes, druh Władysław Dobrociński, po wielu latach pełnienia tej zaszczytnej ale także bardzo trudnej funkcji, złożył na ręce członków zarządu rezygnację umotywowaną przyczynami osobistymi i zdrowotnymi.

W dniu 6 kwietnia 2014 r. zaszły zmiany na stanowisku prezesa naszej jednostki. Dotychczasowy prezes, druh Władysław Dobrociński, po wielu latach pełnienia tej zaszczytnej ale także bardzo trudnej funkcji, złożył na ręce członków zarządu rezygnację umotywowaną przyczynami osobistymi i zdrowotnymi. Druh Władysław będzie dalej pełnił funkcję członka zarządu, zarząd będzie również wnioskował do Walnego Zebrania o nadanie druhowi Władysławowi godności prezesa honorowego.

W związku z rezygnacją dotychczasowego prezesa, zarząd podjął decyzję o powierzeniu obowiązków prezesa druhowi Tomaszowi Chowańcowi. Życzymy nowemu prezesowi siły i wytrwałości w sprawowaniu obowiązków.

Dołącz do nas
Google+