OSP Kęty Podlesie
Ćwiczenia "POWIAT 2013"

Ćwiczenia "POWIAT 2013"

19 listopada ok. godziny 11:30 Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu otrzymało informację, że autobus jadący ulicą Spacerową w Kętach wypadł z drogi, przebił się przez ogrodzenie i wjechał na teren byłego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zachodziło podejrzenie że w autobusie znajduje się duża liczba poszkodowanych. PSK zadysponowało na miejsce zdarzenia OSP Kęty i OSP Kęty Podlesie, poinformowało też Urząd Gminy Kęty, Straż Miejską i Policję.

19 listopada ok. godziny 11:30 Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu otrzymało informację, że autobus jadący ulicą Spacerową w Kętach wypadł z drogi, przebił się przez ogrodzenie i wjechał na teren byłego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zachodziło podejrzenie że w autobusie znajduje się duża liczba poszkodowanych. PSK zadysponowało na miejsce zdarzenia OSP Kęty i OSP Kęty Podlesie, poinformowało też Urząd Gminy Kęty, Straż Miejską i Policję. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy OSP Kęty zajęli się działaniami gaśniczymi, natomiast ratownicy OSP Kęty Podlesie dokonali w autobusie segregacji poszkodowanych TRIAGE. W tym czasie na miejsce dotarł drugi zastęp OSP Kęty, który przystąpił do przygotowania punktu medycznego w namiocie pneumatycznym. Na pomoc przybyli także ratownicy Maltańskiej Służby Medycznej. Wkrótce okazało się, że jeden z poszkodowanych, będąc w szoku, uciekł z miejsca zdarzenia. Do jego odnalezienia zadysponowano Grupę Poszukiwawczo - Ratowniczą OSP Kęty. Po krótkich poszukiwaniach ratownicy z psami, wykorzystując także kamerę termowizyjną, odnaleźli poszkodowanego, którego natychmiast przetransportowano do punktu medycznego, w którym strażacy - ratownicy ramię w ramię z Maltańczykami udzielali pomocy medycznej. Dla osób biorących udział w wypadku a niewymagających pomocy medycznej uruchomiono na hali OSiR w Kętach punkt opieki psychologicznej.

Taki był scenariusz epizodu praktycznego ćwiczonego w ramach wieloszczeblowego powiatowego ćwiczenia obronnego "POWIAT - 2013", w ramach którego gminy powiatu oświęcimskiego wspólnie ze starostwem powiatowym ćwiczyły współpracę w sytuacjach kryzysowych, obieg informacji i współdziałanie służb. W czasie gdy przy ulicy Spacerowej ćwiczyli strażacy, w Urzędzie Gminy Kęty, tak jak i we wszystkich urzędach gmin w naszym powiecie, funkcjonował system Stałego Dyżuru, mający usprawnić obieg informacji w sytuacjach kryzysowych. Zgodnie z założeniem do ćwiczenia gmina Kęty nie mogła liczyć na wsparcie sił Państwowej Straży Pożarnej ani Państwowego Ratownictwa Medycznego, gdyż siły te brały udział w akcji ratowniczej w Oświęcimiu, dlatego też do dyspozycji były jedynie ochotnicze formacje z terenu naszej gminy - osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Maltańska Służba Medyczna. Z uwagi na małą liczbę poszkodowanych zadysponowano jedynie OSP Kęty oraz OSP Kęty Podlesie, należy jednak pamiętać że w każdej jednostce OSP na terenie gminy Kęty są osoby przeszkolone do udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i gdyby była taka konieczność na miejsce zdarzenia wzywano by kolejne jednostki.

Epizodowi praktycznemu przyglądali się przedstawiciele Wojewody Małopolskiego, Starosty Oświęcimskiego, Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, a także Burmistrz Gminy Kęty pan Tomasz Bąk i Sekretarz Gminy pani Ewelina Jura - Bączek, którzy byli pod wrażeniem sprawności działania naszych strażaków. Po zakończeniu ćwiczenia wszyscy jego uczestnicy udali się do remizy OSP Kęty Podlesie na strażacką grochówkę.

Organizatorzy pragną podziękować za zaangażowanie wszystkim, którzy pomogli w organizacji ćwiczenia - strażakom, członkom Maltańskiej Służby Medycznej, przedstawicielom Policji i Straży Miejskiej, MZK Kęty za udostępnienie autobusu oraz pozorantom, bez których to ćwiczenie nie mogłoby się udać.

Więcej zdjęć: http://www.facebook.com/GRMKetyPodlesie

Fot. P.G.

Dołącz do nas
Google+