OSP Bulowice
Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze

Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze

Dnia 20.02.2016r o godz. 16.00 w naszej remizie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Swoje sprawozdania za rok 2015 złożyli: Prezes, Naczelnik, Skarbnik oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Następnie odbyły się wybory do zarządu OSP na kadencje 2016-2021. Nowy skład zarządu przedstawia się następująco:
Prezes - Marek Migas
Z-ca Prezesa- Marcin Biegun
Naczelnik - Paweł Matejko
Z-ca Naczelnika - Jakub Matejko
Skarbnik - Alicja Wojtyła
Sekretarz - Krzysztof Mamica
Gospodarz - Maria Hrapkowicz
Członek - Grzegorz Kwartnik
Członek - Kazimierz Nycz

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - Kazimierz Stawowy
Sekretarz - Sławomir Spila
Członek - Łukasz Hrapkowicz

W zebraniu uczestniczyli także przedstawiciele ZW OSP RP, KP PSP Oświęcim, ZG OSP RP , Gminy Kęty, Powiatu Oświęcim oraz lokalnych instytucji którzy podziękowali za naszą ciężką pracę jaką jest niesienie pomocy innym.

Podczas zebrania uchwalono kilka wniosków m.in:
- Podjęcie działań dotyczących włączenia OSP Bulowice do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego o specjalizacji ratownictwo wysokościowe
- Powołanie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego OSP Bulowice

Całe wydarzenie uświetniła nasza Orkiestra, prezentując bardzo wysoki poziom granych utworów.

Składamy podziękowanie firmie Catering Perfekt za obsługę oraz przygotowanie smacznego obiadu Emotikon wink
www.facebook.com/CateringPerfekt

Dołącz do nas
Google+