OSP Rodaki
Posiedzenie Prezydium OG ZOSP RP w Kluczach

Posiedzenie Prezydium OG ZOSP RP w Kluczach

W środę 19 lutego o 1000 odbyło się posiedzenie Prezydium Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kluczach. Brali w nim udział przedstawiciele wszystkich jednostek strażackich z terenu całej naszej gminy. OSP Rodaki reprezentował druh R. Karolczyk.

Urząd reprezentował Wójt Kazimierz Ściążko, Józef Filipek i Andrzej Janik. Na spotkaniu zostało omówionych kilka ważnych tematów związanych z funkcjonowaniem naszych jednostek w 2014r. A oto kilka z nich. Pierwszym tematem było wytypowanie osób do odznaczeń, termin składania wniosków jest do końca lutego. Został wstępnie ustalony termin na zawody gminne. Mają się one odbyć 22 czerwca o 900, w Bydlinie lub Chechle. W marcu ma się odbyć szkolenie medyczne trwające przez 4 weekendy. Dla naszej OSP Rodaki jest tylko przydział na 2 miejsca. Dlatego zostali w pierwszej kolejności wytypowani do tego kursu dwaj nasi kierowcy, P. Domagała i M. Oruba. 17 maja o 1300 zostanie zorganizowane Święto Strażaka na terenie Krzywopłot. 23 sierpnia planowane są do przeprowadzenie dla strażaków z OSP ćwiczenia na terenie Kobylicy.

Dołącz do nas
Google+