OSP Rodaki
Zebranie sprawozdawcze OSP w Rodakach

Zebranie sprawozdawcze OSP w Rodakach

W sobotę 8 lutego 2014r odbyło się zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rodakach, przybyło na nie 37 naszych druhów, oraz zaproszeni goście. Wśród nich, Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Olkuszu i zarazem Wójt Gminy Klucze Kazimierz Ściążko, Komendant Powiatowy PSP w Olkuszu Dariusz Wilk, Komendant Gminny OSP Jan Mól, Przewodnicząca KGW w Rodakach Alicja Jeziorna.

Zebranie otworzył prezes OSP Rodaki Józef Domagała. Przewodniczącym zebrania został druh Janik Andrzej, który poprowadził dalej zebranie. Prezes odczytał sprawozdanie z działalności naszej OSP za rok 2013. Sprawozdanie finansowe za rok 2013 odczytał skarbnik druh Marcin Oruba. Sprawozdanie komisji rewizyjne przedstawił druh Stanisław Pandel. Następnie naczelnik Radosław Karolczyk przedstawił sprawozdanie z działalności operacyjnej naszej jednostki. Minutą ciszy uczczono pamięć druhów, którzy zmarli w 2013r tj. Kazimierza Gaja i Wnuka Stefana. Po odczytaniu sprawozdań udzielono absolutorium zarządowi OSP za rok 2013. W dyskusji, która była jednym z punktów obrad, zaproponowano, aby każdy strażak odpracował 5 godzin w ciągu roku 2014 na rzecz OSP Rodaki. Podjęto, więc uchwałę w tej sprawie, którą wszyscy jednogłośnie poparli. Warto podkreślić, że dzięki podobnej uchwale o odpracowaniu 10 godzin w 2013r udało się wykonać bardzo wiele prac przy remizie zwłaszcza przy budowie amfiteatru. Z większych prac w tym roku 2014 planujemy zrobić porządek wokół zbiornika wodnego we Dworze i wykonać ogrodzenie placu za remizą, więc każdy druh będzie miał możliwość odrobienia swych 5 godzin. Pracy na pewno dla nikogo nie zabraknie.

Dołącz do nas
Google+