OSP Rodaki
Zebranie Zarządu Powiatowego

Zebranie Zarządu Powiatowego

W remizie OSP Rodaki w dniu 14 grudnia 2013r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie przedstawicieli Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olkuszu. Brało w nim udział 22 druhów - przedstawicieli wszystkich gmin z powiatu olkuskiego.

Gminę Klucze reprezentowali Jan Mól, Adam Myszor, Radosław Karolczyk, Józef Domagała i Andrzej Janik. Najwazniejszym tematem była ocena działalności Związku na szczeblu powiatu na przestrzeni 2013 roku, oraz uchwalenie planu prac na 2014 rok. Spotkanie rozpoczął Prezes Związku Kazimierz Ściążko. Następnie przedstawione były sprawozdania poszczegółnych komisji. I tak ze sprawozdania  z Komisji do Spraw Szkoleń przedstwionego przez drucha Jana Mola mogliśmy się dowiedzieć że: w 2013 roku w powiecie olkuskim było przeprowadzonych 7 kursów dla strażaków z OSP, ukończyło je 227 druchów. Kursy I i II stopnia odbyły sie trzykrotnie. Brało w nich udział 101 druchów. Kurs techniczny był organizowany dwukrotnie, brało w nim udział 73 druchów. Kurs przeciwpowodziowy odbył się raz i brało w nim udział 30 druchów. Kurs dowóców był organizowany raz i brało w nim udział 23 druchów. Na terenie powiatu olkuskiego w 2013 odbyły sie tylko jedne zawody pozarnicze w gminie Olkusz, na terenie miejscowości Zederman. Brało w nich udział 8 drużyn męskich i jedna dziewczęca. Zawody te wygrała OSP Osiek. Bużliwym tematem spotkania w wolnych wnioskach było opłacanie składek powiatowych i gminnych. Druhowie przedstawiali swoje zdania na temat wysokości opłat. Spotkanie zakończyło się złożeniem sobie zyczeń w związku ze zblizajacymi sie świętami i współnym łamaniem sę opłatkiem. Wiecej zdjęć na www.osp.rodaki.pl 

Dołącz do nas
Google+