OSP Rodaki
V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Olkuszu

V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Olkuszu

W sobotę 22 października 2016 r. w remizie OSP Rodaki odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Olkuszu.

Z pośród 51 delegatów z całego powiatu przybyło 49 oraz wielu zaproszonych gości. Rozpoczęcie Zjazdu zapoczątkowało odegranie hymnu ZOSP RP „Rycerze Floriana”, oraz powitanie wszystkich zebranych przez Prezesa Oddziału Powiatowego druha Grzegorz Ziarno. Następnie wybrano przewodniczącego Zjazdu druha Marka Krzykawskiego oraz komisje zjazdowe (mandatową, uchwał i wniosków i wyborczą). Prezes Zarządu Powiatowego Grzegorz Ziarno przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu a przewodniczący Komisji Rewizyjnej Regina Strój sprawozdanie z pracy Komisji wraz z oceną pracy Zarządu za ostatnie 5 lat. W dalszej części Zjazdu odbyło się Sprawozdanie Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków. Następnie w obradach nastąpiła przerwa w celu ukonstytuowania nowego Zarządu Oddziału Powiatowego.

Skład nowo wybranego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
Prezes Grzegorz Ziarno
Wiceprezes Adam Zielnik
Wiceprezes Jan Mól
Wiceprezes Roman Żelazny
Wiceprezes Maciej Skupień
Wiceprezes Janusz Kika
Sekretarz Paweł Papaj
Skarbnik Krzysztof Olczyński
Członek prezydium Lidia Gądek
Członek prezydium Zdzisław Solecki
Członek prezydium Dariusz Wilk
Członek prezydium Lucjan Gajda
Członek prezydium Andrzej Janik
Członek prezydium Michał Skupień
Członek prezydium Marek Krzykawski

Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego Związku OSP RP:
Waldemar Śledziński
Lesław Rup
Aleksander Maślisz
Andrzej Soczówka
Kazimierz Guzik

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego:
Grzegorz Ziarno
Roman Żelazny

Delegaci na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
Lidia Gądek
Jan Mól
Marek Krzykawski
Adam Zielnik

Dołącz do nas
Google+