OSP Rodaki
Zebranie Walne OSP Rodaki

Zebranie Walne OSP Rodaki

W dniu 13 lutego w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rodakach odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Co pięć lat strażacy z OSP wybierają nowy zarząd, komisję rewizyjną oraz delegatów na zjazd oddziału gminnego. Rok 2016 to kampania sprawozdawczo-wyborcza.

Na zebranie przybyło 29 druhów oraz 7 zaproszonych gości. Celem zebrania było podsumowanie działalności naszej jednostki w 2015 roku oraz wybór nowych władz stowarzyszenia. Spotkanie tradycyjne rozpoczął prezes dr. Józef Domagała, który powitał strażaków oraz zaproszonych gości. Wśród których byli: Z-ca Komendanta Powiatowego PSP Olkusz st. kpt. mgr inż. Michał Polak, Prezes Gminnego Związku OSP w Kluczach Kazimierz Ściążko, Komendant Gminnego OSP Jan Mól, Przewodnicząca KGW w Rodakach Alicja Jeziorna, Prezes Stowarzyszenia „Jurajska Wioska Rodaki” Bożena Trzewiczek oraz sołtys Rodak Barbara Wojnar. Przedstawiono sprawozdania prezesa, skarbnika, naczelnika oraz komisji rewizyjnej z działalności za rok 2015 i jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium za miniony okres sprawozdawczy. Dokonano wyboru nowego zarządu na lata 2015-2020. Skład zarządu przedstawia się następująco:

Prezes: Józef Domagała
Zastępca Prezesa: Tomasz Słota
Naczelnik: Radosław Karolczyk
Zastępca Naczelnika: Dawid Antosiak
Sekretarz: Halina Ładoń
Skarbnik: Marcin Oruba
Gospodarz: Piotr Domagała
Członek Zarządu: Przemysław Wojnar

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: Stanisław Pandel
Członek: Janusz Szeląg
Członek: Damian Adamuszek

Dołącz do nas
Google+