OSP Rodaki
Gminny Dzień Strażaka w Rodakach

Gminny Dzień Strażaka w Rodakach

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” - to najważniejsza dewiza każdego strażaka. 16 maja obchodziliśmy w naszej gminie Święto Strażaka. Wydarzenie to rozpoczęło się o godzinie 14.00 w naszym kościele Mszą Świętą. Odprawił ją ks. Marek Plebanek, duszpasterz Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Klucze a homilie wygłosił proboszcz tutejszej parafii ks. Jarosław Kwiecień.

Uroczystość uświetnili swoja osoba następujący goście: Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu st. kpt. mgr inż. Michał Polak, Prezes Zarządu OPZ OSP RP w Olkuszu druh Grzegorz Ziarno, Prezes Zarządu OGZ OSP RP druh Kazimierz Ściążko, Przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Węgrzyn, Wójt Gminy Klucze Norbert Bień oraz Skarbnik Gminy Klucze Marta Mędrek Po Eucharystii strażacy oraz zaproszeni goście przemaszerowali na plac apelowy za remizą OSP Rodaki gdzie odbyła się dalsza część obchodów, którą poprowadził druh Andrzej Janik. Po złożeniu meldunku przez mł. ogn. Tomasza Hylę Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP druhowi Grzegorzowi Ziarno nastąpiło odśpiewanie hymnu państwowego przez chór Rodaczanie. Następnie zasłużony strażakom przyznano odznaczenia. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Małopolskiego złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni: Bogdan Barczyk , Damian Adamuszek, Dawid Antosiak i Henryk Dziechciewicz. Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa został odznaczony Dawid Sapiechowski. Brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Artur Kamionka, Mariusz Mazur, Damian Oruba, Mateusz Mazur, Karol Oruba, Bartosz Chłosta, Paweł Świstak Maciej Paszyński, Mateusz Król, Justyna Basińska, Dominika Basińska, Barbara Kwaśny i Agnieszka Zaprzelska.Odznaką „Wzorowy Strażak” wyróżniona została Iwona Łydka. Po zakończeniu apelu wszyscy obecni druhowie i zaproszeni goście udali się na poczęstunek do remizy.

Dołącz do nas
Google+