OSP Rodaki
Zebranie sprawozdawcze OSP Rodaki

Zebranie sprawozdawcze OSP Rodaki

28 lutego 2014 roku w remizie strażackiej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej Rodaki. Przybyło na nie 36 naszych druhów.

Celem zebrania było podsumowanie działalności naszej jednostki w 2014 roku. Spotkanie rozpoczął prezes dh Józef Domagała, który powitał strażaków oraz zaproszonych gości. Wśród których byli: Z-ca Komendanta Powiatowego PSP Olkusz st. kpt. mgr inż. Michał Polak, Komendant Gminnego OSP Jan Mól, Przewodnicząca KGW w Rodakach Alicja Jeziorna, Prezes Stowarzyszenia „Jurajska Wioska Rodaki” Bożena Trzewiczek, Dyrektor Środowiskowy Szkoły Podstawowej w Rodakach Dorota Kożuch.

Przewodniczącym zebrania został Dawid Antosiak, protokolantem Piotr Domagała, w skład komisji uchwał i wniosków weszli: Damian Adamuszek, Przemysław Wojnar i Łukasz Habrzyk. Następnie Prezes odczytał sprawozdanie z działalności naszej OSP za rok 2014. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 odczytał skarbnik druh Marcin Oruba. Sprawozdanie komisji rewizyjne przedstawił druh Stanisław Pandel. Naczelnik jednostki dh Radosław Karolczyk przedstawił Sprawozdanie z działalności za 2014 rok oraz skład organizacyjny jednostki. Obecnie OSP Rodaki liczy 46 członków zwyczajnych, 3 honorowych, 9 wspierających razem 58, w tym 14 kobiet. W minionym roku sprawozdawczym do naszej OSP zapisał się Kamil Oczkowski, który zasili szeregi drużyny młodzieżowej. Po odczytaniu sprawozdań druhowie udzielili absolutorium dla zarządu za 2014 rok.

Dołącz do nas
Google+