OSP Rodaki
Wybory nowego prezesa powiatowego

Wybory nowego prezesa powiatowego

18 marca 2015 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Olkuszu, odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Olkuszu. Przybyło na nie 31 delegatów gminnych z całego naszego powiatu olkuskiego.

Gminę Klucze reprezentował druh Radosław Karolczyk, Adam Myszor, Kazimierz Guzik i Jan Mól. Najważniejszym tematem spotkania była rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu OPZ OSP RP w Olkuszu, druha Kazimierza Ściążko i Sekretarza Józefa Filipka, którzy poprosili członków zarządu o przychylne ustosunkowanie się do ich prośby związanej z rezygnacją. Wniosek jednogłośnie został przyjęty stosowną uchwałą. Następnie zarząd jednogłośnie dokonał wyboru nowego Prezesa, którym został Grzegorz Ziarno z OSP Osiek. Sekretarzem został wybrany Zdzisław Solecki a Wice-Prezesem z Gminy Klucze wybrano Jana Móla. Następnym bardzo burzliwym tematem posiedzenia było wybranie jednostki, która dostanie dotację na zakup samochodu gaśniczego. Zarząd wojewódzki przydzielił dotację w wysokości 150 tyś zł na zakup samochodu gaśniczego dla jednej jednostki z powiatu olkuskiego. Resztę pieniędzy jednostki musiały zabezpieczyć sobie same. W naszym powiecie zgłosiły się dwa OSP, które chciały skorzystać z dofinansowania, Jangrot i Dłużec. Aby rozstrzygnąć problem, dla kogo ma być przeznaczona dotacja Posiedzenie Zarządu przeprowadziło głosowanie w wyniku, którego, stosunkiem głosów 15 do 13 wygrała jednostka z OSP Jangrot.

Dołącz do nas
Google+