OSP Rodaki
Szkolenie kierowców-konserwatorów

Szkolenie kierowców-konserwatorów

W dniu 7 czerwca 2014 roku odbył się w Komendzie JRG Wolbrom egzamin kończący kurs kierowców-konserwatorów sprzętu w OSP, dla strażaków ochotników z gmin powiatu olkuskiego.

W kursie odbywającym się w dniach od 24 maja do 7 czerwca uczestniczyło 30 słuchaczy, 29 mężczyzn i jedna kobieta, druhna Agnieszka z OSP Olkusz. Do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przystąpiło i zaliczyło go 28 druhów. Egzamin przeprowadziła komisja powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Olkusz, pod nadzorem przedstawicieli PSP z Krakowa. Celem tego szkolenia było przygotowanie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego do wykonywania zadań operatora sprzętu, do obsługi samochodów pożarniczych, a także do konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego. Z naszej OSP Rodaki w kursie tym uczestniczył druh Radosław Karolczyk.

Dołącz do nas
Google+