OSP Rodaki
Egzamin z KPP

Egzamin z KPP

W niedzielę 6 kwietnia odbył się w remizie OSP Rodaki egzamin kończący odbywający się tutaj kurs z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Trwał on 66 godzin a z tego aż 42 godziny kursu poświęcone były na realizację ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji ratunkowych. Kurs był prowadzony przez lekarzy, ratowników i psychologów z dużym doświadczeniem z zakresu Medycyny Ratunkowej.

W komisji egzaminacyjnej było dwóch lekarzy, Andrzej Jakubowski i Krystian Morawski oraz kierownik kursu Paweł Łukasiewicz. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego, czyli po uzyskaniu min. 27 punktów na teście, przeprowadzony został egzamin praktyczny. Obejmował on wykonanie przez osobę zdającą dwóch losowo wybranych zadań sprawdzających praktyczne umiejętności w ramach kwalifikowanej pomocy, oraz resuscytację krążeniowo-oddechową. Część teoretyczną egzaminu nie zaliczyła jedna osoba, natomiast część praktyczną zdali wszyscy druhowie. Dzięki ukończeniu tego kursu strażacy mogli posiąść najnowszą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ratownictwa specjalistycznego, i uzyskali tytuł „Ratownika” w świetle ustawy o Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego i tym samym uzyskać najwyższy możliwy stopień wyszkolenia w zakresie ratownictwa dostępny dla osób nieposiadających wykształcenia medycznego.

Dołącz do nas
Google+