OSP Rodaki
Szkolenie z zakresu KPP

Szkolenie z zakresu KPP

W sobotę 15 marca 2014r w remizie OSP Rodaki, rozpoczął się kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Celem tego szkolenia jest przygotowanie ratowników jednostek OSP do współpracy z pogotowiem ratunkowym, z zakresu udzielania pomocy w czasie akcji ratowniczej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Udzielenia im kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich pod opiekę pogotowia ratowniczego, lub innej jednostki medycznej.

Szkolenie to prowadzone jest przez firmę Linmed z Krakowa. Kurs kończy się egzaminem przed lekarską komisją państwową, z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem oraz wydaniem zaświadczeń o nadaniu tytułu Ratownika w OSP. Szkolenie to zorganizował Zarząd Powiatowy OSP w Olkuszu. Dzięki staraniom prezesa związku Kazimierza Ściążko oraz sekretarza Józefa Filipka, udało się namówić gminy Olkusz, Bukowno i Klucze na sfinansowanie szkolenia. W kursie uczestniczy w sumie 14-stu druhów z gmin Klucze, Olkusz i Bukowno oraz 5-ciu druhów z okolic Wieliczki (OSP Biskupice i OSP Trąbki). Kurs ten jest jednym z najtrudniejszych i najdroższych szkoleń, jakie posiadają strażacy w OSP, dlatego w naszych jednostkach strażackich są tak duże braki w przeszkoleniu w tym zakresie. Minimalna liczba ratowników w naszej jednostce OSP Rodaki powinna wynosić cztery osoby. W tej chwili mamy dwóch przeszkolonych ratowników są to R. Karolczyk i D. Antosiak. W trwającym właśnie szkoleniu uczestniczy od nas dwóch druhów P. Domagała i M. Oruba, dzięki nim będziemy mieli wymagany minimalny stan ratowników w naszej jednostce OSP Rodaki.

Dołącz do nas
Google+