OSP Bukowno Miasto
Szkolenie KPP

Szkolenie KPP

Poczynając od soboty, przez kolejne trzy weekendy dwóch druhów z naszej jednostki będzie uczestniczyć w szkoleniu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP). Celem tego szkolenia jest przygotowanie ratowników jednostek OSP do współpracy z pogotowiem ratunkowym, z zakresu udzielania pomocy w czasie akcji ratowniczej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

Dołącz do nas
Google+