OSP Bukowno Miasto
1% dla OSP Bukowno Miasto

1% dla OSP Bukowno Miasto

Przekaż 1% swojego podatku dla naszej jednostki na zakup sprzętu, który wykorzystamy w akcjach ratowniczo - gaśniczych. 1% - To pomoc, która nic Cię nie kosztuje, a może komuś uratować życie.

By przekazać 1% dla OSP Bukowno Miasto wystarczy w wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) wypełnić odpowiednio PIT-37:
- (pozycja 123) Numer KRS: 0000116212
- (pozycja 124) Wnioskowana kwota : Kwota 1%
- (pozycja 125) Cel szczegółowy 1%: "OSP Bukowno Miasto" 32-332 Bukowno ul. Górnicza 1 woj. Małopolskie.


Przypomnijmy:
- 1% to jedna setna części podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wskazanej przez siebie jednostce OSP.
- 1% jest wskazaniem dla Urzędu Skarbowego, który 1% naszego podatku przekaże Związkowi OSP RP a 99% podatku przekaże do budżetu państwa to znaczy, że.
- 1% podatku, który i tak płacimy, przekazany będzie do Związku OSP RP, następnie on trafi do naszej jednostki OSP zamiast do budżetu państwa.
- 1% nie zwiększy naszych zobowiązań wobec budżetu jak również nie zmniejszy kwoty ewentualnego zwrotu podatku.
- Jeśli nie wskażemy swojej jednostki, to nasz 1% trafi do budżetu.
- Jeśli sami nie wskażemy, komu przekazać 1% podatku, nikt nie zrobi tego za nas.

Pomagając nam, strażakom ochotnikom - pomagasz tak że i sobie .!

Dołącz do nas
Google+