Historia OSP

W dniu 12 lutego 1925r. dzięki staraniom byłego sołtysa wsi Krzykawa Liszki Antoniego oraz całego społeczeństwa postanowiono założyć Ogniową Ochotniczą Straż w Krzykawie. Miejscowe społeczeństwo z radością przyjęło wiadomość o powstaniu straży, gdyż przed jej powstaniem miały miejsce dwa groźne pożary. w Jednym z nich w roku 1922 na terenie Krzykawy i Krzykawki spłonęło 10 gospodarstw, oraz śmiertelnie zostało poparzone dziecko.

Zebranie założycielskie odbyło się w mieszkaniu byłego sołtysa z udziałem Naczelnika Straży z Bolesławia Jana Czadkowskiego. Na zebraniu ustalono skład Zarządu Straży, a mianowicie: Żmuda Antoni, Liszka Julian, Liszka Franciszek, Żmuda Franciszek. Prezesem wybrano Żmudę Antoniego, naczelnikiem Liszkę Juliana. Do straży wstąpiło 44 mieszkańców Krzykawy, Krzykawki i Małobądza. Po zatwierdzeniu statutu Zarząd zaczął swą pracę od zebrania funduszy na zakup sikawki ręcznej wraz z wężami. Przy wydatnej pomocy kopalni "Truffirat" w Krzykawie powyższy zamiar został zrealizowany. Dzięki finansowemu wsparciu ze strony mieszkańców Krzykawy, Krzykawki oraz Małobądza zakupiono drabiny, wóz konny i umundurowanie.

I Statut Założycielski OSP w Krzykawie

W roku 1932 od właściciela ziemskiego z Krzykawki a zarazem wice Marszałka Senatu Pana Antoniego Boguckiego otrzymano plac pod budowę Strażnicy. W tymże roku rozpoczęto jej budowę.

Nastaje okres II Wojny Światowej. W roku 1940 Straż staje się przymusową, liczy 120 strażaków, a dowództwo przejmuje okupant. W roku 1942 wieś w znacznym stopniu zostaje wysiedlona, pozostaje kilku strażaków, straż otrzymuje motopompę M-800 firmy DKW.

Po osiedleniu sie na tym terenie niemieckich gospodarzy w większości pochodzenia rumuńskiego strażą dowodził niemiecki rolnik Rumpel, który okazał się bardzo srogi. Działania wojenne w styczniu 1945r. w znacznym stopniu zdewastowały strażnicę oraz zdekompletowały sprzęt. Po wyzwoleniu 8 kwietnia 1945r. odbyły się wybory do Zarządu OSP. Prezesem wybrany został Zięba Antoni, Naczelnikiem Liszka Edward, Gospodarzem Molęda Jakub, Skarbnikiem Porębski Adam, Sekretarzem Piekoszewski Henryk. Nowy Zarząd za cel pierwszorzędny przyjął sobie zabezpieczenie budynku strażnicy oraz remont sprzętu ppoż. W roku 1948 społeczeństwo ufundowało naszej straży sztandar. Dokonano uroczystego przekazania a z zebranych datków oraz innych wpływów zakupiono samochód marki "Citroen", który to został przerobiony przez strażaków na wóz bojowy. W roku 1951 wybudowano zbiornik ppoż. w Krzykawie, a w 1958 w Małobądzu. W 1962 roku z własnych funduszy zakupiono motopompę. W 1975 roku otrzymaliśmy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Olkuszu samochód Star 20.

W roku 1980 z okazji 55-Lecia ufundowany został nowy sztandar, sfinansowany po części przez "Wspólnotę" w Krzykawie.

W roku 1986 Społeczny Komitet przystąpił do budowy Domu Ludowego. Strażacy czynnie włączyli się do tego przedsięwzięcia. Nadmienić należy, że wszystkie prace wykonane przez strażaków były nieodpłatne, a cały Zarząd należał do Komitetu budowy. Dom Ludowy oddano do użytku 21.12.1995 roku z przeznaczeniem na siedzibę miejscowej Straży Pożarnej.

Na przestrzeni 75 lat swojej działalności OSP Krzykawa brała czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych z których najgroźniejsze były pożary w 1992 roku, lasów Olkuskich oraz lasów w okolicach Kuźni Raciborskiej. Kilku naszych strażaków zostało wyróżnionych Złotymi Medalami Zasług dla Pożarnictwa za męstwo i trud podczas działań gaśniczych. Byli to Pędras Czesław, Kika Janusz, Szlęzak Ireneusz, Stypa Władysław, Szlęzak Robert, Cebo Stefan i Szlęzak Zygmunt.

W roku 1997 OSP w Krzykawie wstąpiła do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. OSP w Krzykawie uczestniczyła w usuwaniu skutków powodzi w Raciborzu, jak również na terenie naszej Gminy. Uczestniczyliśmy również w działaniach powodziowych na terenie małopolski które miały miejsce w 2010 roku. W 2008 roku nabyliśmy używany samochód pożarniczy marki Mercedes-Benz 1019. Obecnie straż dysponuje czterema samochodami typu Jelcz GCBA 6/32, Mercedes-Benz GBA 3/16, Volkswagen Transporter T4 GLM, Żuk Pojazd Gospodarczy, odpowiednią ilością węży gaśniczych, sprzętu ppoż. i ratowniczego oraz umundurowań. Czynnie współpracujemy z JRG Olkusz oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu. Uczestniczymy w corocznych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w których zajmujemy czołowe miejsca na szczeblach gminnych oraz powiatowych. Organizujemy pogadanki na tematy ppoż. i konkursy wiedzy pożarniczej oraz pokazy sprzętu gaśniczego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Współpracujemy i zawsze służymy pomocą Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Bolesławiu. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzykawie zaliczana jest do czołówki w powiecie olkuskim.

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzykawie znajduje się na granicy dwóch Województw, małopolskiego i śląskiego. Leży nieopodal krajowej drogi nr. 94, która łączy ze sobą dwie aglomeracje miejskie: Katowice i Kraków przez co występuje na niej wzmożony ruch oraz różnego rodzaju niebezpieczeństwa związane z wypadkami drogowymi. Obszar na którym jednostka działa jest obszarem trudnym, pagórkowatym, występuje bardzo duża ilość nieużytków rolnych jak również duże zalesienie przez co w okresie wiosennym i letnim występuje znaczne nasilenie pożarów. Poprzez ukształtowanie terenu i sąsiedztwo z Pustynią Błędowską, a co za tym idzie piaszczysty teren, prowadzone działania ratowniczo-gaśnicze są trudne i wymagają dużego doświadczenia oraz odpowiedniego sprzętu gaśniczego. Jesteśmy jednostką składającą się w większości z ludzi młodych, ambitnych i chętnych do inicjowania nowych przedsięwzięć.

Znajdziecie nas Państwo na takich portalach jak YouTube czy Facebook. Można również kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail: ospkrzykawa@gmail.com

Serdecznie Zapraszamy!

Dołącz do nas
Google+