Ochotnicza Straż Pożarna w Pieniążkowicach została powołana na przełomie lat 1918 – 1919 przez grono działaczy naszej wsi, którym głęboko na sercu leżała potrzeba pełnego zabezpieczenia mienia i życia współmieszkańców przed groźną klęską pożarów.

Inicjatorem powołania do życia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej był mieszkaniec naszej wsi Pan Jan Iwan, który jako pierwszy pełnił obowiązki Naczelnika Straży. Zaś członkami założycielami byli m.in.: Franciszek Bielak, Jan Bielak, Józef Grela oraz Józef Stoch, który pełnił również obowiązki trębacza.

Rozpoczynając działalność organizacyjną jednostka nasza nie posiadała żadnego sprzętu ani też pomieszczeń do rozwijania swej statutowej działalności strażackiej.

Rozpoczęto więc usilne starania o zakup sprzętu pożarniczego i po upływie niespełna roku została zakupiona sikawka ręczna, która znajduje się w posiadaniu straży do dnia dzisiejszego.

Miejsce garażowania i przechowywania sprzętu stanowiła wtedy prowizoryczna drewniana wiata u Naczelnika Druha Jana Iwana, a po objęciu funkcji Naczelnika przez Druha Józefa Grelę sprzęt został przeniesiony do pomieszczeń gospodarczych stanowiących jego własność. Należy tu stwierdzić, że brak odpowiedniego zaplecza w postaci remizy nie pozwalał na pełne rozwinięcie działalności organizacyjnej naszej jednostki..

W związku z tym za czasów wójtowania Jacka Ciślaka na darowanej przez Lasaka parceli została wybudowana pierwsza niewielka remiza, umożliwiło to intensywniejszy rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej, przyjęto nowych członków, prowadzono szkolenie pożarnicze, co jednak przerwała II- ga wojna światowa.

W tym okresie do 1945 roku obowiązki Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej pełnił Druh Ciślak Franciszek.

W 1945 r. obowiązki Naczelnika obejmuje Druh Bronisław Stoch, a pierwszym Prezesem Zarządu zostaje wybrany Druh Józef Majchrowicz.

Rozpoczął się nowy okres wytężonej pracy Ochotniczej Straży. Werbowano nowych członków w szeregi strażackie, dokonano uporządkowania i uzupełnienia podstawowego sprzętu strażackiego.

W tym okresie na wyróżnienie zasłużyli tacy druhowie jak: Jan Kanty Skupień, Bronisław Smoleń, Franciszek Fiedor, Jan Grela, Franciszek Ciślak oraz Stanisław Lenart.

W roku 1957 obowiązki Naczelnika jednostki przejmuje druh Jan Fiedor, z którego to m.in. inicjatywy w ciągu jednej nocy została przeniesiona z lasu i złożona drewniana remiza.

Po wybudowaniu tejże remizy Naczelnikiem straży ponownie został druh Bronisław Stoch, który piastuje tą funkcję nie przerwanie aż do 1986 r.

W tym okresie następuje dalszy rozwój naszej organizacji strażackiej.

Następuje dalszy wzrost szeregów oraz dalsze doposażenie jednostki w sprzęt gaśniczy i pierwszą motopompę.

W związku z tym zaistniała potrzeba budowy nowej remizy. Zakupiono, więc parcelę i w 1986 r. rozpoczęto w ramach czynu społecznego systemem gospodarczym jej budowę, a którą oddano do użytku w roku 1993r

Dołącz do nas
Google+