Historia OSP w Wierzbanowej

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbanowej została założona 25 czerwca 1967 roku przez ówczesnego dyrektora szkoły pana Tadeusza Chobrzyńskiego. Do powstania straży przyczynili się także swoimi działaniami pan Józef Bogacz i pan Jan Muta. Pierwotnie pompa gaśnicza znajdowała się w szopie koło szkoły, a wyznaczone pary koni woziły ją do pożarów. Budowa remizy strażackiej rozpoczęła się w roku 1976, a działkę, na której się znajduje za niewielka kwotę kupiono od pana Marcina Dominika. Według pierwszych planów budowy strażnica miała być budynkiem jednokondygnacyjnym, jednak w czasie budowy podjęto decyzję o dalszej rozbudowie. Wszelkie prace wykonywane były w ramach czynu społecznego przez ówczesnych strażaków. Finansowanie przedsięwzięcia przez władze Gminy, wspierane było przez działalność straży, która organizowała zabawy taneczne, a uzyskany dochód przeznaczony był na budowę remizy. W roku 1988 odbyło się poświęcenie nowego budynku, a w 1989 r. – poświęcenie sztandaru. Samochód strażacki został przekazany w roku 1988 i służy do dziś. Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbanowej, w pierwszych latach działalności, liczyła około 20 strażaków. Pierwszym komendantem był pan Władysław Bednarz, zastępcą komendanta Aleksander Ciślik. Kolejnym komendantem był pan Antoni Pala, prezesem pan Stanisław Rokosz, a skarbnikiem Pan Józef Bogacz. W szeregach strażaków stoją także młodzi chłopcy i dziewczęta tzw. młodzieżówka, która powstała w 1988r. i po krótkiej przerwie odnowiono ją w 2009r. Reprezentacja MDP liczy obecnie 20 członków: 10 dziewcząt i chłopców, godnie reprezentujących naszą jednostkę. W ostatnich latach można zauważyć, że teren wokół remizy powiększył się, a budynek został odnowiony i ulepszony. Zostały dobudowane sanitariaty, wymieniono okna, odnowiono pomieszczenia dawnego klubu i od kilku lat działa w nich świetlica środowiskowa. Zaangażowanie i wspólna praca mieszkańców oraz wsparcie z budżetu Gminy pozwoliło, aby na ładnie urządzonym placu zorganizować 40 – lecie OSP i uroczystość dożynkową. W 2010r. została zakupiona działka pod rozbudowę remizy i nowy parking.

Dołącz do nas
Google+