Sztandar został ufundowany dla naszej jednostki przez mieszkańców Wierzbanowej. Na stronie głównej sztandaru (awersie) znajduje się znak Związku OSP RP wraz z dewizą: W SŁUŻBIE OJCZYZNY.

Po drugiej stronie (rewersie) znajduje się widoczny na zdjęciu hełm wraz z toporkami oraz napis: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIERZBANOWEJ; 1967 - rok założenia jednostki, 1989 - rok poświęcenia i przekazania sztandaru.sztandar.JPG

Dołącz do nas
Google+