OSP Wierzbanowa
Walne zebranie sprawozdawcze

Walne zebranie sprawozdawcze

W dniu 27 stycznia 2013r. w naszej remizie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze na którym podsumowaliśmy rok 2012.

Wśród przybyłych gości byli : Wójt Gminy Wiśniowa - mgr Wiesław Stalmach, Prezes ZOG ZOSP RP - mgr Władysław Maj, Komendant Gminny - Jan Świersz oraz Radna Gminy Wiśniowa - Dorota Rokosz. Otwarcia zebrania dokonał sekretarz OSP - Andrzej Dominik. Po przyjęciu porządku zebrania Druhowie obejrzeli obszerną prezentację multimiedialną podsumowującą 2012 rok. Kolejnymi punktami zebrania były kolejno sprawozdanie finansowe i komisji rewizyjnej. Po ich odczytaniu nastąpiła dyskusja, podczas której został poruszony m.in. temat szkoleń i badań lekarskich dla druhów. Pod koniec zebrania odbyło ślubowanie, które złożyli młodzi członkowie którzy niedawno ukończyli 18 lat. Na sam koniec oficjalnej części zebrania Prezes ZOG Władysław Maj wręczył zasłużonemu druhowi naszej OSP - Józefowi Bogaczowi, Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa.

Serdecznie dziękujemy wszystkim druhom i druhnom za liczne przybycie na zebranie.

Dołącz do nas
Google+