OSP Wierzbanowa
60 - lecie OSP Poznachowice Dolne

60 - lecie OSP Poznachowice Dolne

W upalną niedzielę, 4 sierpnia br. mieliśmy okazję świętować 60-lecie istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Poznachowicach Dolnyc

Po zbiórce pododdziałów przy remizie OSP druhowie, przy akompaniamencie orkiestry strażackiej z Lipnika, przemaszerowali na plac uroczystości, gdzie oczekiwali na nich zgromadzeni mieszkańcy i zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. Odprawioną przez księdza proboszcza Wacława Bednarza. Następnie dokonano raportu i przeglądu pododdziałów oraz uroczystego podniesienia flagi państwowej na maszt. Punktem głównym stało się poświęcenie i przekazanie jednostce nowego sztandaru, a następnie wręczenie medali i odznaczeń okolicznościowych zasłużonym strażakom.

Część oficjalną zakończyły wystąpienia zaproszonych gości. Obchody 60-lecia OSP w Poznachowicach Dolnych uświetnili swoją obecnością: Pani Joanna Bobowska – Poseł na Sejm RP, Pan Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski, Pan Tomasz Suś – Wicestarosta Powiatu Myślenickiego oraz Pan Wiesław Stalmach – Wójt Gminy Wiśniowa.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zgromadzenia mogli dalej świętować na festynie strażackim.

News pochodzi ze strony internetowej UG w Wiśniowej.

Naszą jednostkę reprezentowali: Prezes - S.Rokosz, Wiceprezes - S.Murzyn, Skarbnik - A.Rokosz, Czł. Kom. Rew - J.Rokosz oraz Kronikarz - P.Malec.

Dołącz do nas
Google+