OSP Myślenice Dolne Przedmieście

130-lecie Powstania Jednostki OSP Myślenice Dolne Przedmieście

130-lecie Powstania Jednostki OSP Myślenice Dolne Przedmieście

W sobotę, 06 maja 2017r w Myślenicach odbyła się uroczystość obchodzonego w tym roku Jubileuszu 130-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Myślenice Dolne Przedmieście
Uroczystości rozpoczęły się zbiórką pododdziałów przed remizą OSP Myślenice Śródmieście a następnie przemaszerowały one na uroczystą mszę świętą w Kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryji Panny w Myślenicach
Przed Mszą św. Komendant Powiatowy PSP brygadier Sławomir Kaganek w towarzystwie Prezesa powiatowego Oddziału Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Myślenicach Jana Podmokłego i Prezesa Jednostki OSP Myślenice Dolne Przedmieście Edwarda Łapy złożyli wiązankę pod pomnikiem św. Floriana patrona strażaków.
Obchody rozpoczęła msza święta koncelebrowana przez Ks. Proboszcza Stanisława Makowskiego, oraz Rezydenta księdza prałata Karola Jarosza, kapelana powiatowego ks. Józefa Orawczaka i ks. Piotra Krzystka kapłana pochodzącego z Dolnego Przedmieścia
Uroczystej mszy asystowały poczty sztandarowe jednostek OSP Miasta i gminy Myślenice, a oprawę muzyczną prowadziła Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenice .
Po mszy nastąpił przemarsz pododdziałów do Jednostki OSP Myślenice Dolne Przedmieście gdzie nastąpiło złożenie meldunku o gotowości pododdziałów do uroczystości- meldunek złożył Dowódca Uroczystości druh Ajchler Roman – Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Myślenicach, a przyjął st. bryg. Mirosław Słomka - Naczelnik Wydziału Logistycznego KW PSP w Krakowie.

Następnie Prezes Jednostki powitał zaproszonych gości:
- st. bryg. Mirosława Słomkę - Naczelnik Wydziału Logistycznego KW PSP w Krakowie.
- Starostę Józefa Tomal
- Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Macieja Ostrowskiego
-Dyrektora Urzędu Miasta i Gminy Myślenice Mieczysława Kęska

- Dh Jana Podmokłego - Członka Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie
- Dh. Waldemar Pachoń - Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Myślenicach
- Komendanta Powiatowego Policji podinspektora Michała Gamrata
- Komendanta Straży Miejskiej Tomasz Burkata
- przedstawiciela posła Jarosława Szlachetki w osobie pana Dawida Chorabika
- Księdza prałata Karola Jarosza, oraz Księdza Piotra Krzystka
- Członków Zarządu Oddziału Powiatowego, Miejsko- Gminnego ZOSP RP w Myślenicach,
- Delegacje jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Myślenice
- Stanisława Bisztygę, Marka Łatasa
-Radnych Miejskich i Powiatowych

- Mieszkańców Myślenic, zaproszonych gości.
W swojej strażackiej działalności wyróżniło się wielu naszych druhów. W uznaniu ich zasług Zarząd OSP Dolne Przedmieście, Zarząd Miejsko-Gminny OSP RP oraz Zarząd Powiatowy Zw OSP RP w Myślenicach wystąpili z wnioskami o odznaczenia zasłużonych strażaków.
Złotym Medalem "Za zasługi dla pożarnictwa”
1. Adam Ścisłowicz
2. Krzysztof Opydo
3. Grzegorz Szklarz
4. Sawicki Mirosław
Srebrnym Medalem "Za zasługi dla pożarnictwa”:
1. Stręk Adam
2. Trybała Janusz
3. Druzgała Krzysztof
4. Szklarz Krzysztof
5. Nowak Sławomir
6. Sroka Grzegorz
7. Opydo Janina
8. Mazur Edyta

Brązowym Medalem "Za zasługi dla pożarnictwa”:
1. Opydo Anna
2. Szklarz Agnieszka
3. Rapacz Marcin
4. Trzepla Agnieszka
5. Sroka Małgorzata

Odznaczeniem „Strażak Wzorowy” odznaczeni zostali:
1. Szlachetka Szymon
2. Jania Michał
3. Sroka Marek
4. Małysz Piotr
5. Pudlik Joanna
6. Sroka Beata
7. Szlachetka Marek
8. Płatek Monika
Odznakami „Za Wysługę Lat" odznaczeni zostali:
45 lat Zbigniew Łapa
Andrzej Wójcik
40 lat Szlachetka Piotr
Prezydium Strażackiego Klubu Honorowych Dawców Krwi nadało złotą odznakę Honorowego Dawcy Krwi druhom Szklarz Mieczysław i Talaga Zbigniew oraz srebrną – druhowi Grzegorzowi Szklarz
Ze względu na warunki atmosferyczne dalszą część uroczystości przeniesiono do budynku Jednostki.
Prezes OSP Myślenice Dolne Przedmieście dh. Edward Łapa przytoczył rys historyczny jednostki.
Następnie głos zabrali:
• Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP druh Jan Podmokły
• Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP druh Waldemar Pachoń.
• Naczelnik Wydziału Logistyki Komendy Wojewódzkiej PSP st. bryg. mgr inż. Mirosław Słomka
• Komendant Powiatowy PSP bryg. Sławomir Kaganek
• Asystent posła Jarosława Szlachetki Dawid Chorabik
• Starosta Powiatu Józef Tomal
• Burmistrz Myślenic Maciej Ostrowski
• Z okazji tej uroczystości otrzymaliśmy listy gratulacyjne od Prezesa Zarządu Głównego OSP RP Waldemara Pawlaka, Kapelana Małopolskich Strażaków księdza Władysława Kuliga, Dyrektora Biura Komendy Głównej PSP st. bryg. mgr inż. Jana Tajdusia i Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie Edwarda Siarki.

Po przemówieniach przybyłych na uroczystość gości wypełnionymi gratulacjami, życzeniami i wspomnieniami zaproszono na poczęstunek dla strażaków i zaproszonych gości oraz mieszkańców

Dołącz do nas
Google+