Pierwsze próby zmierzające do utworzenia jednostki OSP Podłopień podjęto 1934 roku - jednak ze skutkiem negatywnym.

Dopiero 28 kwietnia 1958 r. na walnym zebraniu został wybrany Zarząd. Pierwszym prezesem został Kazimierz Duda.
W 1963r. powołany został społeczny komitet budowy remizy. Dzięki społecznemu zaangażowaniu druhów i wielu mieszkańców wsi w 1967r. zostały zakończone prace przy jej budowie.
W 1972 r. jednostka otrzymała od Podhalańskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo Warzywnego w Tymbarku samochód marki "Robur".

Obecnie dysponujemy Samochodami GBA Magirus 170d oraz GBARt Mercedes 1120. Wybudowane zostały dwa nowe garaże spełniające wymogi jednostki straży pożarnej.
Bardzo dobre wyszkolenie jednostki potwierdza liczny udział w akcjach ratowniczo gaśniczych oraz zajmowane miejsca w gminnych i powiatowych zawodach sportowo- pożarniczych.
Kilka lat temu z szeregów OSP Podłopień nagle odszedł druh Zbigniew Zwierczyk. Jest to niepowetowana strata dla naszej jednostki, ponieważ z był on głównym "motorem napędowym" realizacji zadań statutowych.
Niewątpliwie bardzo ważnym wydarzeniem z życia jednostki było włączenie OSP Podłopień do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Dołącz do nas
Google+