OSP Skawina II-Korabniki
„Jestem mały, wiem więcej. Mały strażak”

„Jestem mały, wiem więcej. Mały strażak”

W listopadzie 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Skawinie rozpoczęła się kolejna edycja projektu pt. „Jestem mały – wiem więcej. Mały strażak”, którego organizatorem był Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Małopolskiego oraz OSP Skawina II Korabniki..

 

Program miał na celu zapoznanie trzecioklasistów z zagadnieniami pierwszej pomocy oraz organizacją Straży Pożarnej. Inspirujące dzieci zajęcia, w dwumiesięcznym bloku wykładów, przeprowadzili w szkole z-ca Naczelnika OSP w Skawinie Dariusz Martyna oraz z dh. Joanna Rojewska–Maj. Spotkania dotyczyły specyfiki pracy strażaka, zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Atrakcyjne okazały się dla dzieci edukacyjne materiały filmowe, ukazujące wiele ciekawostek dotyczących pracy strażaka m.in. akcje ratownicze czy historię działalności lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy nie tylko opowiadali o swoich doświadczeniach zawodowych, służbach ratowniczych działających na terenie Polski, ale i przeprowadzili interesujące ćwiczenia na pozorantach i z użyciem fantomów. Mali strażacy mogli sami zmierzyć się z przeprowadzeniem upozorowanej akcji powypadkowej, przećwiczyć resuscytację krążeniowo – oddechową oraz sprawdzić swoje siły na torze przeszkód.

Innymi atrakcjami, jakie przygotowali w ramach projektu Strażacy była niezapowiedziana akcja ewakuacyjna w SP4 (na potrzeby wzmocnienia realności sytuacji, strażacy upozorowali dym na korytarzu szkolnym). Po sprawnej ewakuacji, strażacy zaprezentowali akcję gaszenia pożaru, pozwalając małym ochotnikom na potrzymanie węża gaśniczego. Mali strażacy w ramach projektu otrzymali umundurowanie, w którym mieli okazję wystąpić podczas wycieczki do pobliskiej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Skawinie. Uczniowie mogli tam zobaczyć profesjonalny sprzęt strażacki (wozy bojowe, sprzęt ratowniczy i gaśniczy), zasiąść za sterami jednego z wozów, oraz wspiąć się w przestworza na podnośniku strażackim. Po tej wycieczce, bez wątpienia każdy trzecioklasista rozbudził swoje dziecięce marzenia o byciu strażakiem.

21 grudnia 2013 r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyło się coroczne Spotkanie Opłatkowe Strażaków Ochotników województwa małopolskiego, na którym mieli przyjemności znaleźć się i Mali Strażacy wraz z wychowawczyniami i dyrektor szkoły. Była to dla wszystkich obecnych niebywała okazja do złożenia świątecznych życzeń jak i połamania się opłatkiem z zaproszonymi tam gośćmi ks. kard. Stanisławem Dziwiszem, ministrem pracy Władysławem Kosiniak-Kamysz, wojewodą małopolskim Jerzym Millerem, marszałkiem województwa małopolskiego Markiem Sową, komendantem wojewódzkim PSP Andrzejem Mrozem, prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Edwardem Siarką, komendantem miejski PSP w Krakowie Ryszardem Gaczoł, komendantem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie Bogusławem Kogutem.

Uroczyste zakończenie projektu miało miejsce 27 lutego 2014 r. Tego dnia, Mali Strażacy zaprezentowali w części artystycznej dwie piosenki „Jedzie straż pożarna” oraz „Bo mój chłopak jest strażakiem” (główną rolę komendanta prowadzącego wóz strażacki odegrał Oskar Królik), oraz uczestniczyli w grze, sprawdzającej zdobytą podczas szkoleń wiedzę. Uczniowie poruszający się po planszy, losowali dla swojej drużyny pytania z zakresu przeprowadzonych zajęć oraz zadania m.in. tor przeszkód na czas, dopasowywanie skrótów do pełnych nazw Służb Ratowniczych, przyporządkowywanie nazw wozu do odpowiedniego obrazka, układanie puzzli, rozwiązywanie rebusu, krzyżówki. Zabawę zwieńczył konkurs na przeciąganie liny, w której uczestniczyli Mali Strażacy i zaproszeni goście. Pieczę nad częścią artystyczną oraz merytoryczną trzymały zaangażowane w projekt nauczycielki: Dorota Guca, Ewelina Paluchowska i Renata Bieńkowska.

Mali Strażacy otrzymali imienne certyfikaty poświadczające udział w zajęciach i pamiątkowe misie w strojach strażackich. Dyrektor SP4 Anita Karczewska złożyła serdeczne podziękowania organizatorom projektu Zarządowi Wykonawczemu ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego w osobach dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego Kazimierza Sady, Z-cy Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego Łukasza Smółki, członka Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego Katarzyny Kowal oraz Zastępcy Komendanta OSP Skawina II dh. Dariuszowi Martynie i dh. Joannie Rojewskiej–Maj, Burmistrzowi MiG Skawina za objęcie przedsięwzięcia honorowym patronatem. Gorące podziękowania zostały przekazane także nauczycielkom, sponsorom prywatnym i Radzie Rodziców. Dyrektor Zarządu Wykonawczego Kazimierz Sady podkreślił wysoki poziom realizacji zadań projektu przez uczniów, nauczycieli i druhów z OSP Skawina II. Wszyscy zgromadzeni wyrazili nadzieję na dalszą współpracę w następnym roku szkolnym.

Źródło: SP 4

Dołącz do nas
Google+