Historia OSP Mogilany

Historia Straży Pożarnej to po części zarazem dzieje pożarów-tych nie gaszono z powodu braku możliwości i w przekonaniu, że ogień jest zbyt potężnym żywiołem; tych pożóg, których nie udało sie ugasic i tych, z którymi drużyny strażackie dały sobie radę.Najdawniejsze pożary w Mogilanach,odnotowane w kronikach,to spłonięcie wielu gospodartw w roku 1848(kronika parafii Mogilany). Ta kronika wspomina wielkie pożary w latach;1861 i 1895.

Jak mówi o tym przekaz tradycji,OCHOTNICZA STRAZ POZARNA w Mogilanach utworzona,  została w 1886 roku.Inicjatorem był ówczesny wójt gminy Mogilany-Jan Czopek, zas w komitecie założycielskim znajdowali się; baron Stefan Konopka-właściciel miejscowego majątku, Józef Grabowski-właściciel sąsiedniego majatku w Konarach-Kopani oraz Ks. Walenty Piotrowski-miejscowy proboszcz. Naczelnikiem został Stefan Konopka ,a Komendantem Józef Grabowski. Straż liczyła 30 członków. 

Pierwsza wiadomość o straży znalazła sie w miesięczniku ,,Przewodnik Pożarniczy",organie Towarzystw Ochotniczych Straży Pożarnych Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, wydawanym we Lwowie (Rok I,nr 8, grudzień 1887): Dnia 23 bm. zagorzała karczma ubezpieczona na obszarze dworskim w Chorowicach.Przyczyna tego pożaru nie jest wiadoma.Przy pożarze tym popisywała się pierszy raz straż ogniowa ochotnicza z Mogilan,nowo zorganizowana.Strażacy wzięli się do rzeczy dzielnie,a z braku sikawki, bo tej straż jeszcze nie posiada musieli budynek rozerwać. Nadmienić muszę, że do utworzenia tej straży przyczynił się głównie wójt gminy mogilanskiej Jan Czopek,który jest zastępcą komendanta tej staży,a jako wójt jest zdolny i energiczny i możnaaby życzyć,aby takich wójtów miały wszystkie gminy,a nie nazywano by nas pewnie pół Azją" W tymże miesiącu grudniu 1887 roku,odbyła się w Mogilanach uroczystość strażacka, odnotowana w kronice parafialnej Mogilan ( uroczysta msza swięta na której poświęcono hełmy i toporki w uroczystości brał udział przedstawiciel straży ogniowej ochotniczej z Krakowa ).

Skromny sprzęt strażacki przechowywano na początku w budynku po Urzędzie Celnym, na Rynku mogilanskim. Gdy Straż okrzepła,funkcje w zarządzie objeli gospodarze z Mogilan : Prezesem, został wójt Jan Czopek, naczelnikiem Józef Grabowski Z ważniejszych wydarzeń tamtych czasów należy odnotować: Pożar w Lusinie w dn.3-10-1889r zapisany w ,,Przewodniku Pożarniczym Rok III Nr.11, w zabudowaniach Antoniego Kanarka, oraz wielki pożar w Świątnikach Górnych.Wybuchł on wieczorem 25 pazdziernika 1889 roku. Straż z Mogilan była jedną , poza miejscową świątnicką, która brała udział w gaszeniu.Zapaliła się stodoła ,wiał porwisty wiatr. W  krótkim czasie łuna była tak wielka, że widać ją było z Krakowa , tak że straż krakowska wyruszyła na ratunek, lecz zawróciła, zorientowawszy się, że odległość do pożaru jest zbyt wielka. Straż z Mogilan przybyła nad ranem i uratowała kilka domów. Spłoneły wówczas 52 domy, 18 stodół, zginęła 6-letnia dziewczynka. Ze spalonych domów tylko 10 było ubezpieczonych.

We wspomnianym piśmie ,,Przewodnik Pożarniczy" Rok IV Nr.8  znajdujemy notatkę z roku 1890 , z której dowiadujemy się że mogilańska OSP nalezała do Krajowego Zwiąsku Ochotniczych Strazy Pożarnych. Stopniowo organizacja umacniała się, choć ze względu na przysłowiową biedę galicyjską, następowało to powoli. Jednakże, mimo okresu I wojny światowej i wielkich trudności gospodarczych, gdy odbudowywane były zręby wolnej Polski, stan powiększał się,a swiadczy o tym konieczność budowy nowej strażnicy. Myśl ta powstała w 1926 roku. 001.jpg.                                                      Zdjęcie wykonane w latach osiemdziesiątych.

 

 Zapewne do podjecia decyzji przyczyniły się liczne pożary w okolicy. Prezesem OSP był Jan Czopek, a komendantem-Andrzej Trzmielowski. Zarzad zwrócił sie do barona Konopki o pomoc w budowie nowej siedziby. Zamierzano budynek zlokalizować w środku wsi, lecz Konopka , ze względu na dobro własnych zabudowań odstąpił pod budowe 56m kwadratowych ziemi w pobliżu dworu w Rynku: dał też materiał budowlany-w zamian za to każdy strażak zobowiązany był odpracowac 40 dni na dworskim polu

Budynek straznicy oddany został do użytku w roku 1928. Gdy w miesiącu sierpniu 1930 roku wybuchł w Bukowie duży pozar-spłoneło wtedy 36 gospodarstw-strażacy przekonali się, że ich sprzęt jest zbyt skromny, by można było podołać obowiązkom przeciwpożarowym.Podjęto intensywną akcję na rzecz zakupu tego sprzętu. Urządzane były zabawy dochodowe, przeprowadzono dobrowolną składkę, uzyskano dotację 300 zł z miejscowej Kasy Stefczyka. za uzyskane pieniądze zakupiono w roku 1934 czterokołową konną sikawkę ręczną.Uroczyste jej przekazanie odbyło się 18 listopada na mogilańskim Rynku; dokonał tego Ks. kanonik Józef Mazurek przy udziale licznych gości z Krakowa, oraz okolicznych OSP. Odbyła sie defilada strażakówZdjęcie z uroczyśtosci poświęcenia sikawki

Zdjęcie mogilańskiej straży podczas defilady na mogilańskim Rynku w roku 1934

W tym czasie funkcje Prezesa OSP pełnił wójt Józef Chorabik, a konendantem był Szymon Sroka. Stan osobowy strazy nie był zbyt liczny-liczył 12osób. Także wyposażenie było wciąż zmikome  2 sikawki ręczne  na wozach konnych, 12 bluz mundurowych, 12 hełmów skórzanych, 12 pasów bojowych, 60 metrów bieżących parcianego węża tłocznego z łącznikami gwintowanymi, parę bosaków, drabina przystawna.

W roku 1936 naczelnikiem OSP został Andrzej Surówka, który pełnił wówczas jednocześnie funkcję stróża wioski. w tym czasie Mogilany otrzymału w formie dotacji od powiatowego zarzadu Zwiazku Strazy Pożarnych RP  w Krakowie 60 metrów bieżących nowego parcianego węża tłocznego z łacznikami. Sygnałem alarmowym dla OSP była trąbka strażacka oraz głos dzwonu kościelnego. Podwodę konną do pożaru dostarczali Franciszek Surówka i Teofil Kapela.

Skład osobowy OSP Mogilany w sierpniu 1939 roku przedstawiał się następująco: Józef Chorabik-prezes, Andrzej Surówka-naczelnik, Jan Górnisiewicz-sekretarz, Jan Marcinkiewicz-skarbnik, Józef Wrona, Stefan Wrona-członkowie zarządu, Edwin Drabik-gospodarz oraz  druhowie: Ludwik Golinski, Józef Kapela, Andrzej Kopciński, Józef Krawczyk, Józef Kruk, Kazmierz Nenko, Jan Surówka, Roman Surówka.,

W czasie walk frontowych roku 1939 Mogilany straciły 14 budynków mieszkalnych i kilka budynków gospodarczych. Z czasem teror hitrelowski wzmógł się, gineli patrioci, ale wzmagała się też walka z okupantem, rósł duch oporu. W konspiracji i walce z okupantem brali tez udział druhowie z mogilańskiej straży.

Hitlerowcy traktowali straz jako siłę, która miała służyć celom minitarnym oraz ochronie obiektów gospodarczych.OSP została zlikwidowana jako stowarzyszenie, powstały odziały bojowe w składzie 30 osób;komendant, 2 zastępców, 3 sekcje bojowe po 9 ludzi. OSP straciły osobowość prawną, nie miały zarządów;odbywały się jedynie ćwiczenia i akcje przeciwpożarowe, połniono stałe dyżury i nocne warty. Jednakże i te okazje wykorzystywane były dla konspiracyjnej działalności patriotycznej.

Jesienią roku 1941 nastąpiła zmiana na stanowisku komendanta mogilańskiej OSP. Andrzej Surówka ustąpił z powodu złamania nogi, a na jego miejsce został mianowany Kazmierz Michalec, który ukończył kurs komendantów pożarnictwa; zastępcą komendanta został mianowany Józef Strzeboński.Dzięki staraniom nowego szefa druhowie otrzymali przydział motopompy M-400 Brauer (przekazanej z OSP Biezanów), lekki samochód ciężarowy Gaz, hełmy, pasy bojowe, toporki oraz 40 metrów parcianego węża tłocznego. Dzięki przychylności wójta Chorabika strażacy otrzymali za dyżury nocne po 1/4 bochenka chleba oraz raz w roku kartki na obuwie. Ponadto wszyscy druhowie posiadali legitymacje, umożliwiające im poruszanie się po godzinie policyjnej. Było to wykorzystywane w działalności konspiracyjnej. Strażacy zwolnieni byli od wywózki do Niemiec. Sytuację pożarnictwa i ludności polskiej za okupacji obrazuje wypadek pożaru w roku 1943; zapalił się drewniany dom. Pożar rozprzestrzeniał się szybko. Spłoneło 7 budynków, stodoła i stogi zboża. Na szczęście ustalono, że pożar powstał od wadlowegp komina- w ten sposób uniknięto oskażenia o sabotaż, a niebespieczeństwo represji było tym większe, że w sąsiednim budynku mieszkał Niemiec prowadzący ogród we dworze.

W latach wojny, mogilańscy ochotnicy brali udział w wielu akcjach gaszenia pożarów.Najbardziej upamiętniły się; wyjazd do pożaru szamotowni w Skawinie; akcja ratownicza w Zawadze, gdzie Niemcy spacyfikowali wieś,wyjazd do pożaru dużej stodoły plebańskiej w Gaju, gdzie akcja gaszenia trwała 18 godzin; zabezpieczenie zabudowań zagrożonych płomieniem palącej się cysterny na obrzeżu Mogilan. Wciąż odczuwało się braki w zakresie sprzętu gaśniczego, więc komendant skorzystał z okazji, by nabyć prywatnie 160 metrów węży tłocznych.Ciasnota pomieszczenia na sprzęt i brak zaplecza operacyjnego spowodował podjęcie starań o powiększenie parceli, aby przystąpić do budowy nowej strażnicy. Uzyskano w sąsiedztwie starej remizy teren o wymiarach 20 na 10 metrów (podarowała dla OSP-Helena Konopkowa). Zlecono opracowanie dokumentacji budowy.Przewidywała ona na parterze dwa boksy garażowe i pokój dyżurny, zaś na piętrze dwa pokoje i salę szkoleniową.

Pierwszym Prezesem OSP Mogilany po II wojnie światowej wybrany został Stanisław Nenko, natomiast komendantem pozostał nadal Kazmierz Michalec. Pod koniec roku 1948 zakupiony został ze środków własnych OSP samochód ciężarowy Stover, który został przystosowany systemem gospodarczym do poczeb straży. W pazdzierniku 1950 roku odbyła się w Mogilanach podniosła uroczystość. Nastąpiło przekazanie przez Krakowską Straż Pożarna, w nagrodę za społeczną aktywność OSP, motopompy Leopolia M 8/8, samochodu Dodge, 30 hełmów włoskich i 100 metrów gumowych węży tłocznych. Na urocztstość przybył komendant wojewódzki Straży Pożarnych, mjr. poż Józef Słysz, oraz kilka jednostek OSP z sąsiednich miejscowości.Społeczność mogilańska ufundowała sztandat,który został przekazany jednosce,grały dwie orkiestry. Uroczystość zakończono pokazem strażackim, defiladą i wspólnym obiadem. Gdy władze przekonały sie o dobrym działaniu mogilańskiej OSP, wkróce przydzielono nową motopompę Leopolia M 200 i dalsze 100 metrów węży tłocznych. W tym czasie na fudamentach z okresu okupacji przybudowano nowy boks. Sprawność jednostki sprawdziła sie, gdy w marcu 1953 roku wybuch pożar, który szybko przeniósł się na 10 sąsiednich budynków, zagrażał kościołowi, plebani i szkole. Pożar ten przy pomocy OSP z Głogoczowa, Świątnik Górnych,Skawiny i Krakowa został zlokalizowany i w ten sposób umikneły Mogilany wielkiej klęski żywiołowej.

Prezesami wybierani byli kolejno; Józef Górnisiewicz, Józef Lopata, Michał Kapela, zas komendantami; Jan Sala, Józef Strzeboński. Prezes Józef Lopata czynił starania o dalszą rozbudowę strażnicy. Po żmudnych interwencjach, ministerstwo rolnictwa przydzieliło 6 arów obok istniejącej remizy. Jednak trudności piętrzyły się.

W roku 1959 wybrano nowe władze OSP. Prezesem został Antoni Strzeboński, zaś komendantem-Józef Strzeboński,powiększyło się również grono działaczy strażackich. Gromadzono materyjały budowlane; stal, cement, żwir, tarcicę; systemem gospodarczym wykonano 3 tys. sztuk betonowych pustaków.

W roku1966 odbyła się uroczystość 80-lecia istnienia OSP w Mogilanach. Druhowie otrzymali Stara-20, 100 metrów węży oraz 9 hełmów. Wkrótce dobudowana została część południowa remizy wznowiono starania o pełną rozbudowę, ponieważ jednak wojewódzki konserwator zabytków nie wyrażał zgody na lokalizację budynku na południowym brzegu Rynku, przedsięwzięcie zostało wstrzymane  i rozpoczęto starania o nową działkę.008 (2).jpgJózef Strzeboński komendant OSP Mogilany w latach 1959-1986

 Nastąpił okres zniechęcenia sprawami inwestycyjnymi OSP. Mieszkańcy nie w pełni zorientowani w rzeczywistym stanie rzeczy nabrali przekonania o nieudolności zarzadu OSP, a nawet szerzyły się podejrzenia o nadużycia.

skanowanie0002.jpgskanowanie0003.jpg

Rok 1966 osiemdziesiąta rocznica OSP Mogilany

Punkt przełomowy nastąpił w kwietniu 1975 roku, kiedy to inicjatywę przejeło koło terenowe Stronnictwa Demokratycznego w Mogilanach, zrzeszającego sporą grupe członków wywoddzących się z miejscowych rzemieśmików. do poprowadzenia spraw budowy strażnicy zostali wybrani ze strony SD; Michał Królik i Józef Papież. Zwrócono się do Zarządu Rozbudowy Krakowa o informację na temat możliwości uzyskania odpowiedniej parceli. Na zebraniu wiejskim przyjęto skład Społecznego Komitetu Budowy Remizy; skupił on 21 najbardziej aktywnych społecznie mieszkanców. Byli to; inż Michał Królik-przewodniczący, Kazmierz Banach,Józef Papiez-wiceprzewodniczący, Józef Strzeboński-sekretarz, Franciszek Gąsior-skarbnik, inż Józef Sternalski-kierownik budowy, Antoni Strzeboński-sprawy zaopatrzenia materiałowego, inz Mieczyslaw Lackowski-przewodniczący komisji rewizyjnej, Kazmierz Królik-członek komisji rewizyjnej; członkowie; Tadeusz Byczek, Andrzej Budek, Andrzej Golinski, Julian Chaja, inż Tadeusz Królik, Henryk Kiebuła, Józef Łopata, Marian Niedbała, Józef Skała, Tadeusz Suder, inż Walenty Strzeboński, Józef Wątorek. Sporządzono inwentaryzację zgromadzonych dotychczas środków,przeprowadzono trzy dobrowolne zbiórki pieniężne, zwrócono się do władz o pomoc, ustalono ostatecznie lokalizację i uporządkowano sprawy związane z prawami własności działki. W kwietniu 1980 roku przystąpiono do budowy. mieszkancy zadekralowali wykonanie znacznej części prac. Z uwagi na brak w Mogilanach większej sali widowiskowej, Komitet Budowy zaproponował wykonanie specjalnego wystroju  sali na piętrze budowanej strażnicy-wykonaniem tego pomysłu zajął się Kazmierz Królik, prowadzący w Mogilanach zakład storalski. I znowu znalezli się chętni mieszkańcy, którzy dali znaczny wkład robocizny. Nowy obiekt został ukończony w zaplanowanym, bardzo krótkim terminie, Uroczystość przekazania odbyła się 10 lipca 1983 roku

skanowanie0001.jpg

skanowanie0002.jpg

Stara i nowa remiza OSP Mogilany rok 1983

I tym razem komenda wojewódzka Straży Pożarnych doceniła społeczny wysiłek Mogilan, przydzielając nowy samochód bojowy Star-266-beczkowóz ( co było szczególnie ważne wobec niedoboru naturalnych zasobów wody w gminie),przyczepę na sprzęt przeciwpożarowy, oraz motopompę M-800. Przekazanie straznicy zbiegło się z 750-leciem Mogilan i stanowiło poważny akcent w uroszystościach jubileuszowych.skanowanie0003.jpgskanowanie0005.jpg

Przekazanie Stara-266 lipiec 1983

Posiadanie beczkowozu umożliwiło w tydzień po jego otrzymaniu na zlokalizowanie w zarodku grożnego pożaru, który wybuch w centrum wsi. Zaistniała też sprawa dawnej strażmicy, która choc zniszczona i niezbyt efektowna, stanowiła jednak element tradycji miejscowych. Zastanawiano się, czy nie byłoby właściwe, by ten mały budyneczek przywrócic do wyglądu pierwotnego i oddać np. na siedzibę nowo powstałego Towarzystwa Przyjaciół Mogilan. jednakże przeważyły względy gospodarcze; ustalono iż remont przewyższałby znacznie koszty budowy podobnego nowego budynku. Sporządzono zatem dokumentację inwentaryzacyjną starej strażnicy i zburzono ją, odsłaniając pełny widok z Rynku na Tatry. Warto też zaznaczyć że druhowie OSP Mogilany w czerwcu 1979 (Wawel) i 1983 (Krakowskie Błonia) brali udział w zabezpieczeniu pielgrzymki Ojca Świętego Jana-Pawła II do Ojczyzny

Zaprojektowano wybudowanie z funduszy zdobytych głównie z wymajmu sali inprezowej, ogrodzenie wokół obiektu. Przystąpiono też do budowy zbiornika wody do celów przeciwpożarowych, a na uroczystość 100-leciaOSP, jaka niała miejsce w 1986 roku ufundowano druhom nowy sztandar, który został odznaczony Złotym Znakiem Związku RP. W latach 1986-89 naczelnikiem był Józef Wątorek, którego zastąpił w 1989 roku Adam Budek.Funkcję prezesa sprawowali kolejno; Zbigniew Jurek (w latach 1990-94), Mieczyslaw Lackowski (1994-97) i począwszy od 1997roku-Tomasz Klimczyk. 5 kwietnia 1995 roku jednostkę przyjęto do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Taka decyzja skutkowała szczególną dbałością o wyposażenie szczególnie w tabor samochodowy.OD 1990 roku na stanie OSP był nowy Żuk przerobiony przez druhów do celów pożarniczych. w 1997 roku pozyskali samochód marki Styer ( ze środków gminnych i zwązkowych zakupiono ciągnik siodłowy, do którego zamontowano nadbudowę). Z kolei na wyposażeniu  znalazł się samochód marki Iveco, zakupiony z budżetu gminy, a w 2010 roku do podziału bojowego wprowadzony został Star-266. Fundusze na ten cel pochodziły ze sprzedaży takiego samego pojazdu, z tym że wysłużonego.

W 2006 roku w związku ze 120-leciem jednostki odbyły się uroczystości. Z tej okazji miała miejsce defilada, a kilku druhów odebrało okolicznościowe medale ,,Zasłużony dla Gminy Mogilany". (Adam Budek, Andrzej Goliński, Tomasz Klimczyk ,Gerard Cholewa, Andrzej Strzeboński).Strażackie kroniki pełne są przykładów działań ratowniczo-gaśniczych. Rocznie wyjeżdżają ok.120 zdarzeń, z których 70 procent to zdarzenia drogowe. Biegnąca przez teren gminy ,,zakopianka" jest miejscem wielu tragicznych wypadków.

 W 1997 roku walczyli z ,,wielką wodą"zalewającą okolice Niepołomic. W sierpniu 2005 roku pomagali mieszkańcom Andrychowa, zmagającym się z tym samym kataklizmem. Podobnie było dwa lata pózniej, we wrześniu w Skawinie, a także 2010 roku w Tyńcu, Skawinie-Samborku i Skawinie-Kopance. 24 września 2003 roku gasili płonące trawy w Mogilanach. Podczas tej akcji zauważyli leżącą w zaroślach 74-letnią kobiete. Osoba ta była nieprzytomna,ale wkrótce znalazła się pod fachową lekarską opieką. Tak naprawde uratowane życie zawdzięcza strażakom z Mogilan. W 2005 roku gasili pożar zakladu produkującego manekiny w Radziszowie. 23 maja 2009 roku ratowali uczestników wypadku w Mogilanach. Autokar wiozący młodych piłkarzy z Tylmanowej do Krakowa zjechał do rowu i dachował.dzięki szybkiej pomocy żaden z uczestników nie odniósł poważniejszych urazów.

Autobus Mogilany.jpg

 

 

 

 

 

 Z kolei w styczniu 2010 roku walczyli ze skutkami katastrofalnej zimy (dużego mrozu i tz.szadzi) na terenie wlasnym i gminy Skała.

W dniu 26.03.2010 roku na stanowisku Komendanta nastąpila zmiana Adama Budka zastąpił Miroslaw Surówka.

 27.12.2011 roku około godziny 4,00 wybuchł grozny pożar na ulicy Skawińskiej w Mogilanach zapalił sie Zakład Przeróbki Mięsa, z tym pożarem strażacy z Mogilan, Bukowa, Włosani, Konar, oraz dwoma zastępami PSP JRG Skawina walczyli do godziny dziewiątej.

W 2012roku mogilańska straż wyjeżdżała około 120 razy do róznych intrewencji które zagrażają mieniu i życiu mieszkancom Gminy Mogilany ,ale w razie zagrożenia także na terenie powiatu krakowskiego.W roku 2013 strażacy z Mogilan wyjeżdzali do;

Pożary 33, Wypadki 17, Miejscowe zagrożenia 40, Fałszywe alarmy 3.

Jednostkę w Mogilanach tworza obecnie; Tomasz Klimczyk, Mirosław Surówka, Mateusz Paszta, Robert Turchan, Maciej Kapela, Piotr Klimczyk, Paweł Klimczyk, Bogdan Klimczyk, Artur Klimczyk, Kamil Klimczyk, Grzegorz Klaś,Łukasz Surówka, Andrzej Rochowski, Grzegorz Romek, Piotr Cholewa, Janusz Cholewa, Henryk Kiebuła, Andrzej Golinski, Zdzisław Sechman, Mirosław Niedbała, Andrzej Strzeboński, Zbigniew Jurek, Andrzej Budek, Robert Wójtowicz, Jerzy Budek, Gerard Cholewa, Wlodzmierz Niedbała, Ireneusz Golinski, Dawid Cholewa, Adam Klaś, Maciej Gadocha, Marcin Gadocha,

Na strażackiej ,,emeryturze" sa juz; Stanisława Gąsior, Barbara Strzebońska, Marian Niedbala, Jan Górnisiewicz, Eugeniusz Surówka, Kazmierz Królik, Franciszek Gasior, Edward Żaba,Paweł Byczek, Maksymilian Jasek, Edward Ziemianin.skanowanie0009.jpg

110-lecie OSP Mogilany

Na Wieczną wartę odeszli ze strażackich  szeregów m. in: Antoni Strzeboński,Józef Strzeboński, Tadeusz Byczek, Józef Borkowski, Józef Wątorek, Ludwik Golinski, kapt. poż. Kazimerz Michalec, Józef Krawczyk, Marian Marcinkiewicz, Józef Skała, Józef Górnisiewicz, Stefan Wrona, Józef Fąforowicz, Jan Jurek, Józef Zięba, Bronisław Strzebonski, Józef Słomka, Szymon Kiebuła, Kazimerz Jurek, Józef Papież, Bronisław Cudak, Jan Ziemianin, Norbert Budek, Józef Sarna, Michał Królik,,Henryk Kiebuła,

skanowanie0011.jpgskanowanie0013.jpg

120-lecie OSP Mogilany

W dniu 25-02-2014 roku OSP Mogilany podpisało z Gminą Mogilany porozumienie w sprawie budynku strażnicy.Strażacy przekażą Urzędowi salę widowiskową z zapleczem i poddasze w dzierżawę na sześć lat ,a wzamian Gmina wymieni centralne ogrzewanie na gazowe i dociepli budynek,oraz strażakom polepszy warunki socjalne(szatnie, natryski) Remont ukończono w pazdzierniku 2014r. Straż na ten remont otrzymała dofinansowanie w wysokości 35 215,00 zł. od Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu ,,Małopolskie Remizy''.

W roku 2015 OSP Mogilany uczestniczyło w 160 zdarzeniach na terenie naszej Gminy a to ; Pożary 47 , Wypadki 25, Lokalne Zagrożenia 70 , Wichury 11 , Alarmy Fałszywe 7. W dniu 22-10-2015 r uchwałą nr.1443/15 Zarządu Województwa Malopolskiego partnerem wybranym do udziału w Projekcie pn. ,, Bezpieczna Małopolska-samochody strazackie"w ramach Proirytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zostało OSP Mogilany środki na zakup średniego uterenowionego samochodu ratowniczo gaśniczego będą pochodzic z Urzędu Gminy Mogilany i z środków unijnych. Na wieczną wartę odeszli Druhowie Stanisław Słomka, Eugieniusz Surówka.

W roku 2016 OSP Mogilany brało udział w 139 akcjach na terenie gminy i powiatu. Pożary 35, Wypadki 22, Lokalne zagrożenia 63, Fałszywe alarmy 1, Wichury 18. Do największych pożarów możemy zaliczyć pożar stodoły w miejscowości Olszowice w gminie Świątniki Górne spaleniu uległo około 30 ton siana, akcja trwała 8 godzin. Pożar miał miejsce w dniu 20-11-2016r, były problemy z wodą, trzeba było ją dowozić z Światnik Górnych. Poważny wypadek drogowy miał miejsce w dniu 24-10-2016r na DK7 w Mogilanach na wysokości salonu DAF w zderzeniu dwóch pojadów osobowych dwie osoby zostały ciężko ranne z czego jedną osobę zabrał śmigłowiec LPR (Ratownik6 ).

W miesiącu czerwcu rozpoczeliśmy modernizację nawierzchni przed budynkiem OSP Mogilany prace te polegały na zerwaniu starego betonu, wywiezieniu ziemi , a następnie ułożenie 350 m kw. kostki brukowej. Sprzęt budowlany i wywożący ziemię użyczyli członkowie OSP Mogilany. Prace związane z tą inwestycją też sami wykonali. 200 m kw. kostki brukowej zasponsorował Wójy Gminy Pan Piotr Piotrowski, pozostałe materiały ( kamień, kostka brukowa ) zostały sfinalizowane z dotacji celowej Urzędu Gminy na cele bojowe i środków własnych OSP.

W dniu 28-04-2017 Wójt Gminy Mogilany Pan P. Piotrowski i Prezes OSP Mogilany T. Klimczyk odebrali kluczyki do nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego marki VOLVO FL280 z rąk Marszałka Województwa  Małopolskiego Pana Jacka Krupy w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

 

 W dniu 10-09-2017 r.odbyła się uroczystość 130-lecia OSP Mogilany na tą uroczystość przybyły zaprzyjaznione straże: DHZ Zuberec ze Słowacji, OSP Stare Bystre pow. Nowy Targ, OSP Głogoczów, OSP Świątniki Górne, OSP Skawina I, OSP Skawina II, OSP Radziszów, OSP, Buków, OSP Konary, OSP Wlosań. Grala orkiestra dęta OSP Włosań Na uroczystość przybyli zaproszeni goście Poseł na sejm RP Ireneusz Raś, V-ce Marszałek Województwa Malopolskiego Wojciech Kozak, Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nagieło, V-ce Prezes Oddziału  Wojewódzkiego Związku OSP RP woj.Małopolskiego Dh.Leszek Zięba, Komendant Miejski PSP w Krakowie mł.Bryg. Artur Nosek, Dowódca JRG-Skawina Bryg.Radosław Rońca, Wójt Gminy Mogilany, a zarazem Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Mogilanach. uroczystość rozpoczeła się od mszy św. na której ks.Proboszcz Józef Milan poświęcił sztandar ufundowany przez mieszkańców Mogilan i figurę Św. Floriana ufundowaną, przez Parafię Mogilańską i ks. Proboszcza.Nastepnie przemarsz pododdziałów do mogilańskiego parku gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.Poświęcenie średniego samochodu ratowniczo gaśniczego marki VOLVO FL280. Zasłużeni druhowie zostali odznaczeni: Medalem Honorowym im. Boleslawa Chomicza Dh.Andrzej Golinski, Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa Dh.Gerard Cholewa, Srebrnym Medalem dla pozarnictwa Dh. Maciej Kapela, Andrzej Strzeboński, Brązowym Medalem dla pożarnictwa Artur Klimczyk, Paweł Klimczyk, Piotr Klimczyk, Mateusz Paszta, Łukasz Surówka, Mirosław Surówka, Odznakę Wzorowy Strażak otrzymali, Maciej Gadocha, Marcin Gadocha, Kamil Klimczyk, Paweł Szetner. 35 członków otrzymało odznaki za wysługę lat. Srebrną Odznakę MDP otrzymali:Justyna Klimczyk, Martyna Nenko, Jakub Krupa, Konrad Surówka, Leon Wawrzynek, Wiktor Wawrzynek.Brązową Odznakę MDP Marta Kwinta, Izabela Klimczyk.Paniątkowe statułetki otrzymali wszyscy strażacy ufundowane przez Wójta Gminy Mogilany Piotra Piotrowskiego. Jednostka została z okazji 130-lecia odznaczona ,,Medalem Polonia Minior" przez Urząd Marszałkowski woj. Małopolskiego. Medal wręczył V-ce Marszałek Wojciech Kozak. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów. Cześć artystyczną uświetnił zespół Mogilanie, Koncert orkiestry dętej OSP Włosań, pokazy udzelania piewszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu PSP JRG-Skawina i Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna, Grupa Poszukiwawczo Ratownicza OSP Goszcza  zaprezentowała się z psami które odnajdują zaginionych ludzi. OSP Pcim wystawił ścianę wspinaczkową . Piknik Rodzinny trwał do póznych godzin wieczornych. Strazacy z zaprzyjaznionego Zuberca na Słowacji przekazali motopompę sportową jako symbol przyjazni.

OSP Mogilany, ZHD Zuberec

W roku 2017 OSP Mogilany wyjeżdżała do różnego rodzaju zdarzeń 202 razy co bylo niechlubnym trzecim wynikiem w woj. Małopolskim. Na Wieczną wartę odszedł Druh Marian Niedbała.

W roku 2019 nasza jednostka wzbogaciła się o trzy nowe bramy garażowe firmy ,,WIŚNIEWSKI" wpełni zmechanizowane co pozwoli na szybszy wyjazd do zdarzeń. Rok ten też był rekordowy pod względem wyjazdów 218, drugie miejsce w woj. Małopolskim.                         W roku 2020 poczyniono przygotowania do pozyskania fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego. W kwietniu 2021 roku na podział bojowy został wprowadzony nowy samochód marki MAN, który zastąpił wysłużone IVECO. W dniu 11-09-2021 na zebraniu sprawozdawczo wyborczym wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną: Prezes Zarządu-Tomasz Klimczyk, Z-ca Prezesa-Mateusz Paszta, Komendant-Mirosław Surówka,Z-ca Komendanta-Łukasz Surówka, Sekretarz-Andrzej Goliński, Skarbnik-Marcin Gadocha, Gospodarz-Gerard Cholewa, Kronikarz-Kamil Klimczyk, Członek Zarządu-Paweł Klimczyk.                                              Komisja Rewizyjna: Przewodniczący-Jerzy Budek, Sekretarz-Maciej Gadocha, Członek Komisji-Paweł Szetner.

W latach 2018-2022 na wieczną wartę odeszli Druhowie Zdzisław Sechman, Andrzej Budek, Mirosław Niedbała, Franciszek Gąsior.

                     

Dołącz do nas
Google+