OSP Mogilany
Zebranie Sprawozdawcze za rok 2017

Zebranie Sprawozdawcze za rok 2017

Zebranie Sprawozdawcze za rok 2017.

 W dniu 17-03-2018 r. godz.17,00 rozpoczeło sie Zebranie Sprawozdawcze za rok 2017. Otwarcia Zebrania dokonał Prezes OSP Dh. Tomasz Klimczyk. Swoją obecnością zaszczycili nas Komendant Miejski PSP w Krakowie mł.bryg. mgr. inż Artur Nosek, Dowódca JRG-Skawina PSP bryg. Radosław Rońca, Wój Gminy Mogilany a zarazem Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Mogilanach DH. Piotr Piotrowski, Sołtys Sołectwa Mogilany,a zarazem V-ce Prezes OSP Mogilany Dh. Mateusz Paszta. Obradom przewodniczył Dh. M.Paszta. Czlonkowie udzielili absolutorium obecnemu zarządowi i przyjeli plan dzialalności na rok 2018. Zabrali też głos zaproszeni goście.

Dołącz do nas
Google+