OSP Morawica
Walne Zebranie OSP Morawica

Walne Zebranie OSP Morawica

Walne zebranie sprawozdawcze za 2013 rok.

Dnia 02.03.2014 w sali szkolnej odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za 2013 rok, któremu przewodniczył Prezes OSP Morawica druh Mariusz Kącik. W zebraniu uczestniczyli druhowie i druhny z naszej jednostki oraz gość specjalny Prezes OSP Krzeszowice i jednocześnie członek Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Katarzyna Kowal.
Działalność w 2013 roku opierała się na dwóch filarach. Pierwszym był czynny udział w 23 akcjach ratowniczo-gaśniczych, gdzie najaktywniejszym strażakiem okazał się dh Michał Szczuka (19 akcji), na drugim miejscu znajduje się dh Mariusz Kącik (18 akcji), a na trzecim dh Mieczysław Ryszka (14 akcji) .
Drugim filarem była działalność kulturowo-integracyjna, która przejawiła się w uczestnictwie naszych druhów w licznych uroczystościach parafialnych (Droga Krzyżowa, obrzędy związane z Triduum Paschalnym, Boże Ciało, poświęcenie Krzyża Katyńskiego, jubileusze ks. proboszcza W. Palmowskiego i ks. prof. R. Bogacza), jak i w zorganizowaniu wspólnie z innymi stowarzyszeniami festynu rodzinnego 'Powitanie Lata'. W minionym roku nasza jednostka zorganizowała również Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Warto też wspomnieć o akcji 'Kalendarz', która powoli staje się naszą coroczną tradycją.
Następnym punktem zebrania było odczytanie sprawozdania przez Komisję Rewizyjną w skład której wchodzą: Przewodniczący T. Kołodziejczyk, Członek
D. Marcisz i Sekretarz K. Izdebska.
Wszystkie uzyskane środki finansowe zostały skrupulatnie wykorzystane na gromadzenie sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowanie, wyposażenie oraz prace porządkowe w obrębie tymczasowej strażnicy.
Na koniec zebrania odbyła się krótka pogadanka o planach na rok 2014, który miejmy nadzieję będzie równie owocny. 

Dołącz do nas
Google+