OSP Mników
Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2013.

Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2013.

Dzisiaj w naszej remizie odbyło się jak co roku zebranie walne, zachęcamy do oglądnięcia zdjęć z tego wydarzenia.

Zebranie z racji nieobecności druha naczelnika Jacka Czecha, poprowadził jego zastępca druh Artur Kwoka. Na zebraniu licznie stawili się druhowie naszej jednostki jak i zaproszeni goście: sołtys wsi Mników Irena Korpak, komendant gminny Mariusz Kącik jak i młodszy kapitan z Jednostki Ratowniczo gasniczej nr 3  w Krakowie pan Bogdan Wierzbiecki. Skarbnik jak i Przewodniczący komisji rewizyjnej złożyli sprawozdanie za ubiegły rok. Zapowiedziano więcej akcji przygotowawczych dla strażaków w podobnej formie jak ćwiczenia z ratownictwa technicznego które odbyły się 18.01.2014 (zachęcamy do obejrzenia zdjęć z tych ćwiczeń na facebook'u). Padła również propozycja zorganizowania dnia otwartego naszej remizy dla wszystkich chętnych a zwłasza dzieci, co w ubieglych latach nie było praktykowane. Podsumowano liczbę wyjazdów (92) i przeczytano osoby które najaktywniej uczestniczyły w akcjach ratowniczo-gaśniczych są to następujące osoby: 1 miejsce dh Marek Pandyra, 2 miejsce dh Przemysław Kwoka, 3 miejsce ex aequo dh Stanisław Koźbiał oraz dh Kamil Koczwara. W minonym roku przyboło 5 nowych członków, jedna osoba zrezygnowała z swojej dalszej działalności w naszej jednostce. Po zebraniu na prośbę pana kapitana z JRG 3 przedstawiliśmy nasz samochod bojowy.

Dołącz do nas
Google+