OSP Mników
Pożar traw w miejscowości Cholerzyn

Pożar traw w miejscowości Cholerzyn

O tym pożarze poinformowaliśmy dyspozytora gdy jechaliśmy do pożaru w Chrosnej, dlatego gdy wracaliśmy z poprzedniego zgłoszenia udaliśmy się dwoma zastępami alarmowo do Liszek gdzie paliły się łąki.


Pożar, jak się okazało nie był dużych rozmiarów, a na miejscu był również zastęp OSP Liszki, dlatego zagrożenie zostało błyskawicznie opanowane.

Dołącz do nas
Google+