OSP Mników
Ćwiczenia z zakresu pożarnictwa i ratownictwa medycznego

Ćwiczenia z zakresu pożarnictwa i ratownictwa medycznego

"OSP Mników zgłoś się do Krakowa, mamy zawiadomienie o..."

W myśl idei "praktyka czyni mistrza" dnia 08.08.2015 w naszej jednostce odbyły się wewnętrzne ćwiczenia z zakresu pożarnictwa i ratownictwa medycznego. Spotkanie miało na celu doskonalenie umiejętności strażackich i medycznych oraz pracy zespołowej. Druhowie stanęli przed dwonma realistycznimi zdarzeniami, których trudność zwiększała wysoka temperatura.

Pierwszym zadaniem był scenka symulująca pożar podpiwniczenia domu jednorodzinnego, w którym znajdowały się dwie osoby poszkodowane. Akcję utrudniały ciemność i duże zadymienie pomieszczeń. Obydwu poszkodowanym udzielono stosownej pomocy przedmedycznej. Po ugaszeniu pożaru oraz przekazaniu poszkodowanych pogotowiu zastępy udały się do koszar.

Kolejne było zawiadomienie o zdarzeniu masowym - w grupę odpoczywającą nad wodą wjechał kierowca, który następnie zbiegł z miejsca zdarzenia. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, przygotowali punkty medyczne oraz punkt ewakuacyjny i przeprowadzili Triage - pierwotną segregację poszkodowanych. Po sklasyfikowaniu rannych ratwnicy udzielili pomocy osobom, których życie było zagrożone.

W sposób szczególny chcielibyśmy podziękować ratownikowi medycznemu Wojtkowi Śnieguli, który nadzorował część medyczną, a także dzielił się z nami swoją wiedzą oraz udzielał niezwykle cennych wskazówek. Dodatkowe wyrazy uznania należą się naszym pozorantom, którzy stanęli na wysokości zadania i w dużej części dzięki ich pomocy mogliśmy przeprowadzić dzisiejsze manewry.

Dołącz do nas
Google+