Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tenczynku

W 1910 roku z inicjatywy Andrzeja Dąbka i Wojciecha Janasa powstała Straż Pożarna w Tenczynku. Była to jednostka bardzo prymitywna, na swym stanie posiadała parę wiader, potem coraz bardziej się rozwijała i wzbogacała. W 1921 roku skupiała w swych szeregach 14 niekompletnie umundurowanych druhów. Wyposażenie składało się z sikawki zwanej „sanocką" i 2 małych typu Nobel A, 2 węży ssawnych, 3 węży tłocznych, kilku hełmów i toporków, 4 czapek, trąbki sygnalizacyjnej. Powołany zarząd w składzie: Andrzej Dąbek, Wojciech Janas, Bronisław Mańkowski zbierał pieniądze, urządzał przedstawienia i zabawy przeznaczając pozyskane fundusze na bieżąco działalność OSP. W roku 1923 przewodniczącym Straży został Józef Pieniążek, naczelnikiem - Andrzej Dąbek, sekretarzem - Jan Noworyta, a gospodarzem – Józef Korbiel. Mimo wielu trudności , wciąż rozwijającej się Straży zaczęli wkrótce pomagać : hrabina potocka, dyrektor browaru, dyrektor kopalni, wójt gminy oraz wszyscy mieszkańcy. W 1927 roku jednostka brała udział w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Za zajęcie I miejsca otrzymała w nagrodę drabinę Szczerbowskiego od Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie. W 1928 roku zakupiono beczkę na wodę i wózek. Pierwszymi instruktorami przeciwpożarowymi zostali : Władysław Noworyta i Jan Jasiołek. W tym czasie Andrzej Pałka został komendantem powiatowym. W 1931 roku prezesem zostaje Józef Węgrzynowski, a naczelnikiem – Jan Jasiołek. Potem na krótko prezesuje dyrektor browaru – Kazimierz Kępa, następnie Feliks Dziuba. W tym samym okresie naczelnikiem był Władysław Noworyta. OSP liczy wówczas 25 druhów odpowiednio przeszkolonych w działaniu na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Do najbitniejszych strażaków w okresie międzywojennym zaliczyć należy: Bronisława Mańkowskiego, Jana Noworytę, Andrzeja Dąbka, Jana Jasiołka, Wojciecha Janasa, Józefa Pieniążka, Józefa Korbiela, Józefa Węgrzynowskiego, Feliksa Dziubę, Andrzeja Pałkę, Władysława Noworytę, Józefa Kłeczka i wielu innych, o których druhowie starają się zachować jak najlepszą pamięć. W czasie wojny nie ustaje działalność straży. Szkolą się, ćwiczą, pełnią dyżury, obserwacje. Dowodzi nimi Władysław Wołek i Andrzej Pałka. Wyróżniają się wówczas w służbie druhowie: Franciszek Kopeć, Józef Krząścik, Stefan Prostak, Marian Wójcik, Józef Zimoląg, Władysław Kuźnik, Stanisław Sarnek, Franciszek Goryl, Tadeusz Łudzik, Eugeniusz Las, Józef Czandera, Mikołaj Blecharz. Po wojnie prezesami kolejno zostają: Kazimierz Skalny, Alfred Remin, Czesław Dziuba, Stefan Noworyta, a naczelnikami: Ignacy Sowiński, Roman Lenter, Józef Gaj, Józef Kłeczek, Stanisław Wójcik I. Jednostka otrzymała stary samochód marki Ford, który wyremontowała i przysposobiła do wyjazdów bojowych. Ignacy Sowiński przy pomocy druhów, otrzymał także motopompę DKW. Wkrótce przystąpiono do budowy remizy, jak na ówczesne czasy wspaniałej i okazałej. W 1949 roku sekretarzem OSP zostaje wybrany Andrzej Gatlik, późniejszy komendant główny Straży Pożarnych w Warszawie. W październiku 1976 roku zabranie wiejskie podjęło uchwałę o budowie nowej remizy. Wybrano Społeczny Komitet Budowy w następującym składzie: Zygmunt Chmielewski, Bronisław Jagiełło, Józef Hawrylak, Krystyna Deszcz, Irena Pałaszewska, Emil Godyń, Józef Gaj, Ludwik Piekło, Tadeusz Prochowski, Włodzimierz Szczurek, Andrzej Pałka, Tadeusz Prostak, Florian Dziki i Tadeusz Motyl. Nowym Prezesem straży zostaje wybrany Józef Hawrylak, sekretarzem – Florian Dziki, zaś naczelnikiem – Józef Gaj. Szybko załatwiono dokumentację, zabrano odpowiednią ilość pieniędzy i przy ogromnym udziale miejscowego społeczeństwa i okolicznych zakładów pracy, przystąpiono do budowy. Po odejściu z browaru Zygmunta Chmielewskiego w pracach nastąpił zastój, który trwał aż do 1982 roku. Wówczas postanowiono zmienić prezesa i skład Komitetu Budowy. Jak się niedługo okazało była to decyzja słuszna. Nastąpiła pełna mobilizacja w kontynuacji budowy. W nowym komitecie budowy znaleźli się: Edmund Walczak, Andrzej Pałka, Józef Krząścik, Marian Łatała, Stanisław Wójcik I, Florian Dziki, Tadeusz Prostak, Bolesław Dudek, Stanisław Skotniczny, Włodzimierz Szczurek, Leszek Korzonek, Prezesem zostaje Edmund Walczak. To właśnie głównie dzięki tym strażakom i miejscowej ludności (niektórzy w czynie społecznym przepracowali 980 godzin !) udało się w końcu wybudować remizę. W pierwszej kolejności zagospodarowano boksy garażowe i częściowo wykończone pomieszczenia. W 1983 roku dzięki komendantowi głównemu Straży Pożarnych – płk. Andrzejowi Gatlikowi, OSP Tenczynek otrzymała nowy samochód bojowy Star-244. Rok później społeczeństwo Tenczynka i okoliczne zakłady pracy ufundowały dla jednostki sztandar. Od lat wyczekiwane uroczyste przekazanie remizy nastąpiło w 1986 roku. W lutym 1989 roku wśród tutejszych strażaków następuje ogólne załamanie, gdyż ciężka choroba zmogła prezesa Edmunda Walczaka. Do tego w dość dziwnych okolicznościach samochód, który był dumą Tenczynka uległ poważnemu wypadkowi i uszkodzeniu. Mimo to, szybko udało się zmobilizować grupę druhów, która z ogromnym zapałem, we własnym zakresie wyremontowała pojazd i doprowadziła go do pierwotnego stanu. Kiedy w maju 1989 roku zmarł prezes Edmund Walczak, jego miejsce zajął Józef Korbiel, naczelnikiem został Leszek Korzonek, sekretarzem – Adam Żbik, skarbnikiem – Alicja Gaj. Nowy zarząd realizuje podjęte uchwały, plany i wszelkie zamierzenia. W tym czasie udało się bardzo wiele zrobić dla dobra OSP, spora w tym zasługa wielkiego przyjaciela tutejszej jednostki – Jacka Hapka, dyrektora Zakładu Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego w Tenczynku. W odradzającej się na nowo straży po raz pierwszy została powołana żeńska i męska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Na pewno byłyby jeszcze większe osiągnięcia, gdyby nie tragiczne wydarzenia, które ponownie dosięgły jednostkę. W krótkim odstępie czasu w tragicznych wypadkach giną kolejno naczelnicy OSP: Leszek Korzonek, później Tadeusz Prostak i Jerzy Kłeczek. Kolejnym naczelnikiem został Edward Cholewa, który wniósł znaczne ożywienie w szeregi straży. Kiedy ze stanowiska prezesa zrezygnował Józef Korbiel, jego następcą został Edward Cholewa. Po raz kolejny nastąpiła zmiana w funkcji naczelnika, którym został Tadeusz Prosta II. W 1995 roku druhowie podjęli uchwałę o wykonaniu krzyża i zamontowaniu go na Buczynie. Podczas odprawianej w niezwykle pięknej scenerii mszy św. Poświęcenia krzyża dokonał miejscowy proboszcz ks. Krzysztof Strzelczyk. Od tego momentu w szeregi straży powrócił optymizm, a kolejne lata działalności jednostki nie przyniosły żadnych przykrych niespodzianek. OSP Tenczynek czynnie uczestniczy w życiu swojej miejscowości, jak również jest bardzo aktywna w działaniach ratowniczych, czego dowodem jest włączenie jej w roku 1997 do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W swej już prawie 100 – letniej działalności ochotnicy z Tenczynka biorą udział w akcjach gaśniczych nie tylko na terenie gminy, ale także wyjeżdżają do pożaru tartaku w Krzeszowicach, wytwórni styropianu czy też kolejowej PSK 9 wszytki te zdarzenia miały miejsce w latach 90.) Sporo pracy mieli podczas gaszenia palących się lasów w okolicy Olkusza w roku 2005. Do ważniejszych akcji zaliczyć należy także udział w działaniach bojowych podczas wybuchu gazu w Czernej, czy też walka z żywiołem wody i późniejsze usuwanie zniszczeń w Adrychowie w czasie powodzi z 1997 roku. Oprócz wyjazdów do akcji ratowniczych biorą udział w zawodach sportowo – pożarniczych, zarówno w kategorii seniorów jak i drużyn młodzieżowych, zajmując w rywalizacji z innymi jednostkami czołowe miejsca. Kończąc krótką charakterystykę OSP Tenczynek trudno nie wspomnieć o ważnym wydarzeniu z 2006 roku, kiedy to zgodnie z wolą zmarłego, strażacy tutejszej jednostki, zorganizowali pogrzeb swojego rodaka, wiele zasłużonego dla Tenczynka, komendanta głównego Straży Pożarnych płk. poż. Andrzeja Gatlika. A jak wygląda dzień dzisiejszy ? Druhowie nadal udzielają się społecznie, biorąc czynny udział w komitetach gazyfikacji, kanalizacji, i telefonizacji. Pracują w radzie soleckiej, współpracują z przedszkolem, szkołą podstawową, klubem sportowym, uczestniczą uroczystościach kościelnych oraz pracach na rzecz dobra sołectwa. W 2010 roku, zakupiono nowy sztandar, który uroczyście nadano jednostce podczas obchodów 100 - lecia OSP. W 2012 roku pozyskano nowy lekki samochód pożarniczy Peugeot Boxer w zabudowie firmy "Dudek"

Źródło: http://tenczynek.pl/osp.html

Dołącz do nas
Google+