Historia Jednostki OSP Nowa Góra

Według źródłowych materiałów Państwowego Archiwum w Krakowie, historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze rozpoczyna się w 1912 roku.

Na wniosek komitetu założycielskiego w skład którego wchodzili między innymi : Ksiądz Wojciech, Kazimierz, Zygmunt, Mateusz, Andrzej, Stanisław, Franciszek, Ludwik; decyzją c.k. Namiestnictwa we Lwowie z dn. 28 sierpnia 1912r. został zarejestrowany status Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze.

Wybuch I-ej wojny światowej, ograniczył działalność Towarzystwa ponieważ wielu druhów zostało powołanych do wojska.

Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości , zmieniły się struktury działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w naszym kraju.

W 1924 roku na wniosek Panów:Jacek-ówczesny wójt gminy Nowa Góra, Jan-ówczesny komendant policji w Nowej Górze, Jan, Roman,  Stefan i Feliks zostało powołane Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Górze w skład pierwszego zarządu jednostki powołano:

Jacek -Prezes

 Feliks – Naczelnik

 Stanisław – Z-ca naczelnika

 Leon – Gospodarz

Z książki gospodarza tego okresu wynika że 18 września 1926r. jednostka otrzymuje na wyposażenie z gminy Nowa Góra – sikawkę dwucylindrową na kołach.

23 Września 1926 z firmy „Technolis’’ w Krakowie – 44 m węża tłocznego 2 cale i 3 m węża ssawnego.

12 października 1926 z firmy „Wojman’’ w Krakowie – 3 hełmy mosiężne, a od firmy „Nawman’’ w Krakowie 2 hełmy szeregowca, 2 hełmy podoficerskie, 2 hełmy oficerskie oraz 5 bosaków lekkich i 1 ciężki.

Skład osobowy jednostki na koniec 1926r przedstawia się następująco: Chucherko Jan, Chucherko Józef, Chucherko Stanisław, Chucherko Tadeusz, Ciszowki Jacek, Czech Ludwik, Czech Stefan, Gleń Tadeusz, Grabowski Stefan, Koryczan Jan, Koryczan Mateusz, Koryczan Władysław, Kramarz Bolesław, Kramarz Edward, kramarz Roman, Kramarz Stefan, Kramarz Stanisław, Kozak Andrzej, Lasoń Stanisław, Mazur Stefan, Mazur Władysław, Piórko Feliks i Zawierucha Leon.

Na początku 1927 w pierwszych demokratycznych wyborach w skład Zarządu zostali wybrani:

Prezes – Sieprawski Felicjan, Naczelnik- Kramarz Stefan, Z-ca naczelnika- Kramarz Roman, sekretarz – Gleń Władysław, Gospodarz- Grabowski Wojciech, Sekcyjny- Chucherko Józef.

W m-cu sierpniu jednostka otrzymuje z firmy „Technolis’’ w Krakwowie 12 pasów parcianych czerwonych, 4 pasy oficerskie, 8 toporków szeregowca i 4 toporki oficerskie.

W 1935r. miał miejsce duży pożar w centrum Nowej Góry w którym dorobek życia stracili Knapik Jan, Kłeczek Józef, Dymek Stanisław, Michalski Władysław, Piórko Andrzej, Chucherko Jan i Korszak Józefa.

Po wybuchu II-ej wojny światowej sprzęt , który posiadała jednostka w obronie przed zarekwirowaniem okopastkę został ukryty w prywatnych zabudowaniach strażaków. W roku 1945 po przejściu frontu w m-cu styczniu odbyło się zebranie wyborcze na którym wybrano zarząd w składzie:

Prezes- Katarzyński Julian, Naczelnik- Kramarz Stefan, Sekretarz- Grabowski Józef, Skarbnik- Filo Adam, Gospodarz- Kawala Władysław, Instruktor pożarnictwa- Czech Stefan i Instruktor pożarnictwa Kawala Jan.

W roku 1947 rozpoczęto gromadzić środki pieniężne na budowę remizy a w czerwcu 1948r rozpoczęto budowę na placu wiejskim obok budynku gminy, którą oddano do użytku w 1949 roku, a w wyborach funkcję Prezesa powieszono ponownie Julianowi Katarzyńskiemu, Czecha Stanisława wybrano na naczelnika.

W roku 1953 jednostka otrzymuje z komendy Powiatowej w Chrzanowie nową motopompę M-800 „Leopolia’’ i 5 odcinków węża tłocznego.

Obsługę motopompy powierzono druhowi Piórko Adam a jej sprawność została przymusowo sprawdzona przy gaszeniu pożaru budynków mieszkalnych Kramarza Stanisława i Kramarza Stefana.

Za dużą aktywność druhów w akcjach ratowniczych i pracach społecznych, społeczeństwa Nowej Góry funduje jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej sztandar, którego uroczyste wręczenie odbywa się w 1957r. oraz otrzymuje z Komendy Powiatowej w Chrzanowie syrenę elektryczną, która została zainstalowana na budynku ówczesnej siedziby władzy gminy Nowa Góra. W roku tym uległy spalenia budynki mieszkalne Zajegi Andrzeja, Grabowskiego Józefa, Maciejowskiego Władysława i Dorynka Franciszka a pożar powstał z powodu bawienia się dzieci zapałkami.

W roku 1961 jednostka kupiła za własne środki samochód pożarniczy typu „Dodża” w który druhowie w własnym zakresie wyremontowali i pomalowali.

W roku 1963 rozpoczęła się przebudowa budynku starej szkoły i tu druhowie włożyli wiele pracy zwłaszcza przy betonowaniu stopów, a w 1969 w czynie społecznym budują boks samochodowy między murem kościelnym a budynkiem starej szkoły.

W roku 1970 jednostka otrzymuje z Komendy Powiatowej w Chrzanowie nowy samochód pożarniczy m-ki „Żuk’’ z pełnym wyposażeniem.

W styczniu 1993 druhowie podjęli uchwałą o rozpoczęciu zbiórki pieniędzy na zakup nowego samochodu bojowego wśród mieszkańców Nowej Góry.

Powołano komitenta którego czele stanął druh Wójcik Mieczysław, który jednocześnie prowadził rozmowy z władzami gminy. W m-cu marcu zostało zakupione podwozie marki „Ural’’ pod przyszły samochód pożarniczy a 27 listopada w Osinach został odebrany nowy samochód pożarniczy – beczka z autopompą.

Udział w zakupie samochodu wzięli (ówczesna wartość złotówki)

Urząd Miasta i Gminy w Krzeszowicach 

Społeczeństwa Nowej Góry i Paryża 

Kółko Rolnicze Nowa Góra 

Fundusze własne OSP Nowa Góra 

PZU odział Kraków 

W między czasie druhowie pracowali przy przebudowie boksu samochodowego i pomieszczenia na dyżurkę.

14 września 1994r nowy samochód po doposażeniu w odpowiedni sprzęt został zarejestrowany jako samochód pożarniczy o symbolu GCBAM.

Jego uroczyste przekazanie odbyło się w dniu 16 października 1994r. i zostało mu nadane imię „Błyskawica’’

W roku 1995 rozpoczęto prace remontowo-gospodarcze w budynku polegające na wymianie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i założenia nowego pokrycia dachowego.

Po zakończeniu wszystkich prac w 2007r. budynek w całości został przekazany jednostce OSP

2012 

Jubileusz 100'lecia Jednostki Nowa Góra 05.09.2012

Dołącz do nas
Google+