OSP Nawojowa Góra

Prace remontowe w remizie

W miesiącach styczniu i lutym b.r. trwały w naszej remizie prace remontowe.

Ogrzewanie
Po wielu miesiącach przygotowań, planowania, narad i prowadzonych poszukiwań najlepszych ofert, a przede wszystkim długim czasie oszczędności, nasza jednostka była gotowa na zrealizowanie kolejnej inwestycji przy remizie. Inwestycji jakże potrzebnej i wyczekiwanej, gdyż chodziło o montaż instalacji centralnego ogrzewania. Już w listopadzie 2012 r. rozpoczęliśmy przygotowania do tego przedsięwzięcia. Jako, że jest to duża inwestycja, musieliśmy rozplanować jej realizację w czasie, sposób prowadzenia prac i zaangażowanie poszczególnych członków w ich realizację. Jednak największym wyzwaniem był wybór wykonawcy oraz materiałów, z jakich zostanie wykonane ogrzewanie. Zebraniem ofert od okolicznych firm zajmujących się tego typu pracami zajęli się druhowie: Bartłomiej Zientara, Jan Kanty Wójcik oraz Wacław Sobczyk. Po wielu godzinach narad, kalkulacji i dyskusji, Zarząd OSP zdecydował, że wykonaniem prac specjalistycznych zajmie się firma ArSen z Krzeszowic, natomiast pracami wykończeniowymi i porządkowymi zajmą się nasi strażacy. 

14.01.2013 pacownicy firmy ArSen rozpoczęli prace przy montażu instalacji ogrzewania. W czasie prac w remizie obecny był druh Sylwester Nawała, który służył radą i podpowiedziami wykonawcom oraz pomagał rozwiązać problemy wynikłe podczas prac. W ciągu tygodnia prace zostały zakończone. Instalacja C.O. w remizie OSP Nawojowa Góra składa się z 12 grzejników płytowych, ponad 100 m.b. rur miedzianych oraz kotła gazowego DeDietrich. Pierwsze uruchomienie ogrzewania odbyło się w obecności dh Nawały oraz Prezesa OSP Wacława Sobczyka, natomiast komisyjny odbiór inwestycji nastąpił po kilku dniach od zakończenia prac, aby wyeliminować usterki wynikające w czasie eksploatacji, takie jak m.in. nieszczelności układu. Zarząd OSP Nawojowa Góra jest bardzo zadowolony z jakości wykonania prac przez firmę ArSen.

Instalacja elektryczna

Po zakończeniu prac związanych z ogrzewaniem rozpoczęliśmy prace przy wymianie części instalacji elektrycznej w remizie. Pracami objęliśmy pomieszczenia szatni, łazienki oraz kuchni. Konieczność prac przy instalacji elektrycznej była już poruszana przez naszych strażaków od dłuższego czasu, jednak odkładaiśmy je w czasie ze względu na perspektywę realizacji projektu montażu instalacji C.O. Jednakże po montażu kotła C.O. wyniknęła konieczność montażu dodatkowego gniazda elektrycznego. Podjęta została wtedy decyzja o przyspieszeniu prac związanych z instalacją elektryczną, tak aby przystosować ją do obecnych potrzeb. Głównym wykonawcą prac został nasz druh, Bartłomiej Zientara, z zawodu elektryk. Do pomocy zgłosili się: Sylwester Nawała, Dominik Matysik, Emil Sobczyk oraz Jakub Bała. Prace polegały na wymianie przewodów elektrycznych, montaż dodatkowych gniazd elektrycznych, przeniesienie skrzynki elektrycznej sterowania syreny alarmowej oraz zabudowanie i podłączenie dodatkowych bezpieczników. 

Prace w kuchni

Korzystając z "okazji" przygotowania remizy do remontu (wyniesienie mebli itp.) oraz faktu oszczędzenia funduszy na instalacji ogrzewania, pojęliśmy decyzję o modernizacji kuchni/dyżurki. Prace polegały na ułożeniu paneli podłogowych (prace wykonała zaprzyjaźniona firma Derynio Parkiet), pomalowaniu ścian (wykonał Naczelnik Józef Kulczycki), montażu nowej szafy na zastawy i dokumenty (zaprzyjaźniona firma Meble-Tom), ułożenie płytek na ścianach (druh Bartłomiej Zientara ze swoim ojcem Janem).

Dodatkowe prace, syrena i sprzątanie po remoncie

W czasie remontu wynikały również inne prace do wykonania. I tak dokończono podłączenie bojllera elektrycznego i pralki, wymieniono i naprawiono zamki w drzwiach i wymieniono w nich szyldy. W czasie prac  wyniknęła również inna "robota" do wykonania. Awarii uległa bowiem syrena alarmowa zamontowana na dachu naszej remizy. Po sprawdzeniu instalacji przez druha Bartłomieja Zientarę, okazało się, że spaleniu uległ silnik. Po zgłoszeniu awarii do SKKM i Urzędu Gminy Krzeszowice, podjęto prace nad wymianą syreny. Polegały one na przywiezieniu z UG syreny zdemontowanej z jednego z budynków na terenie gminy i nie używanej od dłuższego czasu. Zajęli się tym druhowie Jan Kanty Wójcik, Józef Karcz i Kamil Kozioł. Następnie przy pomocy podnośnika koszowego przystąpiliśmy do demontażu starej syreny i montażu sprawnej. W prace zaangażowani byli druhowie: Kozioł Kamil, Zientara Bartłomiej, Nawała Sylwester, Matysik Dominik, Kozioł Krzysztof, Sobczyk Wacław. Po zakończeniu wszystkich prac przyszedł czas na gruntowne sprzątanie. Po wielu godzinach walki kilku strażaków z kurzem, brudem i gruzem, remiza wyglądała jak nowa. 

Wszyscy druhowie zaangażowani w prace

Zientara Bartłomiej, Nawała Sylwester, Sobczyk Damian, Matysik Dominik, Karcz Józef, Sobczyk Emil, Bała Jakub, Ociepa Marcin, Łuczyński Kamil, Kulczycki Józef, Kozioł Kamil, Kozioł Dominik, Kozioł Krzysztof, Sobczyk Wacław.

Dołącz do nas
Google+