OSP Nawojowa Góra
Walne Zebranie Sprawozdawcze

Walne Zebranie Sprawozdawcze

W sobotę, 14 lutego w remizie OSP Nawojowa Góra odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2014.

Zebranie rozpoczęło się od uroczystego wniesienia sztandaru OSP Nawojowa Góra, odegrania hymnu OSP oraz uczczenia minutą ciszy zmarłych strażaków. W dalszej kolejności, Prezes OSP dh Wacław Sobczyk powitał przybyłych druhów, druhny oraz gości. W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, Komendant Gminny dh Mieczysław Odrzywołek, Inspektor ds. OSP dh Barbara Kurdziel, Prezes OSP Żbik dh Adam Tarnowski, Sołtys Nawojowej Góry dh Klaudia Węgrzyn, Jan Węgrzyn oraz Jerzy Góralczyk. 

Zebranie przebiegało sprawnie i zgodnie z przyjętym planem. Przewodniczącym Walnego Zebrania wybrano dh Jana Kantego Wójcika, w skład Komisji Skrutacyjnej weszli: dh Ryszard Nawała, dh Jakub Sobczyk oraz dh Jakub Bała. Komisję Uchwał i Wniosków utworzyli: dh Bartosz Nawała, dh Bartłomiej Zientara, dh Kamil Łuczyński, na protokolanta Walnego Zebrania wybrano z kolei dh Tomasza Karcza. Następnie, Naczelnik OSP dh Sylwester Nawała odczytał sprawozdanie z działalności OSP za rok 2014, a Skarbnik OSP dh Krzysztof Gędłek sprawozdanie finansowe za rok 2014. Dh Kamil Kozioł, po odczytaniu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, poprosił o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP. 

Następnie, przedstawiono oraz zaakceptowano Plan Działalności oraz Plan Finansowy na rok 2015. Dalsza część Zebrania to wolne wnioski, podczas których miała miejsce miła uroczystość. Mianowicie, dh Łukasz Kisielak oraz dh Kamil Kozioł zostali odznaczeni brązowymi medalami za zasługi dla pożarnictwa. Nagrody wręczyli Komendant Gminny dh Mieczysław Odrzywołek oraz dh Barbara Kurdziel. Warto nadmienić, że dodatkowo złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa został uhonorowany Kazimierz Sobczyk. Dodatkowo, w ramach podziękowania za pracę wykonaną przy montażu bram wjazdowych do remizy, nagrodzony przez Prezesa OSP Nawojowa Góra został Jerzy Góralczyk. 

Na koniec Zebrania odczytano Uchwałę nr 1 Komisji Uchwał i Wniosków oraz poproszono o zabranie głosu przybyłych gości. Można rzec, że wszyscy zaproszeni, jak jeden mąż gratulowali naszej jednostce sukcesów, udanych akcji oraz życzyli wszystkiego dobrego dla druhów oraz ich rodzin. Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2014 zakończyła garść statystyk dotycząca wykonanej pracy strażaków w poprzednim roku oraz prezentacja multimedialna.

Dołącz do nas
Google+