RYS HISTORYCZNY STRAŻY POŻARNEJ W KRZESZOWICACH

historia2.jpgZebranie inauguracyjne, na którym sporządzono listę chętnych do działania w Straży Pożarnej odbyło się w Krzeszowicach 16 grudnia 1890 roku. Ochotnicza Straż Pożarna rozpoczęła swoją działalność 21 kwietnia 1891. Taką datę nosi pierwszy zachowany wpis do „rejestru służby nocnej”. Wtedy też opracowano Instrukcję i Regulamin dla Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Statut „Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowicach”, gdyż taką nazwę przyjęła nowo powstała organizacja.

Od 1891 roku zaczęto przydzielać strażakom wyposażenie osobiste: bluzy, hełmy, topory.
Pierwsze interwencje odnotowano w 1892 r. Było ich sześć ale żadna w samych Krzeszowicach. Największy pożar wybuchł w Zabierzowie – ok. 15 km od Krzeszowic. Nasza straż zebrała się w ciągu 12 minut, do pożaru dojechała w ciągu godziny i 50 minut, dowożąc 28 strażaków, sikawkę czterokołową i dwa beczkowozy. Do przewozu użyto sześć par koni. Bez przesady można powiedzieć, że interwencja strażaków z Krzeszowic uratowała wieś od całkowitego spalenia.
W 1893 roku straż dysponowała już pełnym umundurowaniem dla strażaków, wystarczającą ilością węży, drabinami i innym, niezbędnym sprzętem.
W 1907 roku został ufundowany sztandar, który po niezbędnych pracach konserwatorskich jest używany do dzisiaj.
W 1931 roku, w związku z obchodami 40-lecia powstania straży – ufundowano za kwotę 11.500 zł sikawkę motorową z pełnym osprzętem.W 1932r w ramach OSP powstał żeński oddział „pożarniczo-samarytańsko-gazowy”. Oddział ten, liczący 12 pań przetrwał do 1939 roku.
Wybuch wojny i późniejsza okupacja ograniczyły działalność straży do pełnienia dyżurów nocnych, a od 1944r także dziennych.
Po zakończeniu wojny, nastąpił okres pewnej stagnacji wywołanej głównie brakiem lokalu.
Ożywienie przyszło wraz z wyborem nowego Zarządu na początku 1971 roku. Jednostka otrzymała wtedy samochód bojowy z motopompa i radiotelefon. W tym też roku OSP Krzeszowice brała udział w gaszeniu wielkiego pożaru w rafinerii Czechowice. Po entuzjazmie wywołanym możliwością wybudowania w Krzeszowicach strażnicy, powołaniu społecznego komitetu, a następnie po odsunięciu w czasie terminu budowy ze względu na reorganizacje
w administracji terenowej – nastąpił kolejny okres słabej działalności straży.
Na następne ożywienie działalności OSP w Krzeszowicach przyszło czekać 20 lat. Od jubileuszu 100-lecia, w wyniku wielu spotkań z władzami miasta i województwa nastąpiło nowe „otwarcie” na straż. Od tego czasu następuje stały rozwój możliwości operacyjno-technicznych i organizacyjnych OSP Krzeszowice.Prezesi OSP 1890r.:
1890-1908 hr. Andrzej Potocki
1909-1939 hr. Artur Potocki
1940-1946 nieobsadzone
1947-1950 Kazimierz Małodobry
1951-1955 Władysław Korpała
1956-1970 Jacek Banach
1971-1975 Ludwik Bryknerhistoria1.jpg
1976-1991 Stanisław Szarek
1991-1992 Marian Klocek
1992-2013 Władysław Ziębiński
2013- ... Katarzyna Kowal

Naczelnicy OSP od 1890 r.
1890-1906 Ignacy Stawowski
1907-1910 Jan Wichtor
1911-1924 Jan Orczykowski
1925-1946 Józef Kurdziel
1947-1948 Władysław Blecharz
1948–1950 Adam Kosobudzki
1951–1953 Jan Machowski
1958-1969 Władysław Blecharz
1970-1972 Jan Spytkowski
1972-1972 Józef Lorenc II
1972–1974 Piotr Godyń
1975-1978 Jan Piątek
1979-1991 Marian Klocek
1991–1992 Władysław Ziębiński
1992-2013 Stanisław Mirek
2013- ... Łukasz Izdebski                                                                                                                                                                                                     

Dołącz do nas
Google+