OSP Łuczyce - Historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Łuczycach została założona 23 marca 1927 roku. Jednym z głównych inicjatorów jej powstania był ówczesny właściciel majątku ziemskiego w tej miejscowości Wojciech Unrug. On też wziął na siebie większość działań organizacyjnych. Na zorganizowanym przez niego zgromadzeniu mieszkańców odczytano statut Ochotniczej Straży Pożarnej i zorganizowano zapis ochotników. Pierwsza drużyna liczyła 24 członków. Z pośród nich wybrano 4 osobowy zarząd. W jego skład weszli: naczelnik- Piotr Wilk, skarbnik- Kazimierz Białko, sekretarz- Franciszek Drzymała, gospodarz- Piotr Pietruszka.

Kilka lat po powstaniu OSP w Łuczycach wybudowany został drewniany budynek remizy. Obiekt ten powstał w dużej mierze dzięki własnej pracy członków straży oraz pozostałych mieszkańców. Wówczas też straż w Łuczycach została wyposażona w dwa konne wozy. W 1932 roku mieszkańcy własnym sumptem ufundowali sztandar dla Łuczyckiej OSP. W latach 30.XX wieku jednostka często uczestniczyła w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W okresie drugiej wojny światowej w wyniku ścisłego nadzoru władz hitlerowskich działalność została znacznie odgraniczona.

Po wojnie strażacy z Łuczyc wznowili swoją działalność, a w 1946 roku siedziba oso została przeniesiona z remizy drewnianej do podworskich baraków. W 1952 roku druhowie za własne środki kupili motopompę DKW natomiast w 1955 roku komenda wojewódzka Straży Pożarnej przekazała na wyposażenie motopompę M-400.

W 1978 roku korzystając ze zgromadzonych środków własnych nabyli amerykański samochód marki Dodge. Przy zakupie wielką pomoc i wsparcie strażakom okazał Zdzisław Gębala. Niebawem OSP zakupiła kolejny samochód, którym był wojskowy Gaz-63.

W 1984 roku zakupiony został na potrzeby jednostki samochód Żuk, wyposażony w motopompę oraz inny sprzęt specjalistyczny niezbędny do prowadzenia akcji gaśniczych.

W latach 80. podjęta została również inicjatywa budowy nowej siedziby. Na czele Komitetu Budowy Remizy w Łuczycach stanął pełniący funkcję prezesa OSP Andrzej Szwajca. Był on głównym inicjatorem i promotorem tej akcji. Budowa została wykonana głównie czynem społecznym druhów i pozostałych mieszkańców, wsparcia udzielił także samorząd gminy Kocmyrzó-Luborzyca.

OSP Łuczyce - Po 1990 roku.

Uroczyste poświęcenie nowej strażnicy w Łuczycach miało miejsce w 1994 roku. Podczas tej uroczystości wielu członków jednostki zostało uhonorowanych odznaczeniami strażackimi.

Jeszcze w 1991 roku jednostka otrzymała do swojej dyspozycji samochód Star-244 typu GBA 2.5/16. Od początku lat 90. zarząd podjął działania na rzecz włączenia jednostki z Łuczyc do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zostały one uwieńczone sukcesem w 1995 roku. W latach 2003-2007 strażacy stale podnosili swoje kwalifikacje i umiejętności. Wzrosłą także liczba i jakość sprzętu, którym dysponowała jednostka. Przekazany strażakom przez komendę miejską PSP w Krakowie samochód Star-266 został przystosowany do potrzeb ratownictwa technicznego.

Dołącz do nas
Google+