OSP Łuczyce
Wycieczka naszej III klasy strażackiej Szkoły Podstawowej w Łuczycach

Wycieczka naszej III klasy strażackiej Szkoły Podstawowej w Łuczycach

21.05.2016r wycieczka naszej III klasy strażackiej Szkoły Podstawowej w Łuczycach do jednostek ratowniczo gaśniczych nr 2 i 6 w Krakowie.

21.05.2016r wycieczka naszej III klasy strażackiej Szkoły Podstawowej w Łuczycach do jednostek ratowniczo gaśniczych nr 2 i 6 w Krakowie. JRG 2 specjalizuje się w ratownictwie drogowym a JRG 6 ratownictwem chemicznym. Koledzy z państwowej straży zapoznali ich z niebezpieczeństwami jakie mogą ich spotkać w środowisku domowym i jak zachować się w razie wystąpienia zagrożenia. JRG 2 posiada pomieszczenia symulujące takie domowe zagrożenia (bezpieczny dom). Po krótkim szkoleniu jak zachować się będąc świadkiem zdarzenia, dzieciaki prowadziły rozmowę telefoniczną z dyspozytorem, miały za zadanie zgłosić pożar domu.

Dołącz do nas
Google+