OSP Łuczyce
Posiedzenie Zarządu Powiatowego ZOSP RP Powiatu Krakowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatowego ZOSP RP Powiatu Krakowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatowego ZOSP RP Powiatu Krakowskiego

W piątek 22.04.2016r w Marszowicach odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatowego ZOSP RP Powiatu Krakowskiego. W obradach Zarządu wzięli udział jego stali członkowie oraz zaproszeni goście, prowadził je Prezes Zarządu dh Leszek Zięba. Posiedzenie rozpoczęło się od wystąpienia druha Marka Jamborskiego– Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca a zarazem Prezesa... Zarządu Gminnego OSP, który przedstawił zebranym prezentację multimedialną obrazującą z jednej strony gminę Kocmyrzów-Luborzyca i perspektywy jej dalszego rozwoju, z drugiej zaś działalność naszych gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w okresie ostatnich pięciu lat. Po zakończeniu wystąpienia dh Marka Jamborskiego Zarząd szczegółowo omówił przygotowania i planowane działania jednostek OSP Powiatu Krakowskiego, w kontekście zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. W dalszej części obrad odbyła się dyskusja poświęcona przygotowaniom do tegorocznego Zjazdu ZOSP RP Powiatu Krakowskiego. Warto w tym miejscu podkreślić fakt, iż w naszej gminie posiedzenie Zarządu Powiatowego ZOSP odbyło się po raz pierwszy, co dobitnie świadczy o coraz większym uznaniu, jakim cieszy się działalność jednostek OSP działających na terenie naszej gminy. Na posiedzeniu naszą jednostkę reprezentował nasz dh prezes Michał Łach.

Zobacz więcej

Dołącz do nas
Google+