OSP Łuczyce
W dniu 20.02.2016r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OSP Łuczyce.

W dniu 20.02.2016r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OSP Łuczyce.

W dniu 20.02.2016r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OSP Łuczyce.

Na zebraniu gościliśmy między innymi: mgr Marka Jamborskiego Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca st. bryg. mgr inż. Ryszarda Gaczoła Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie dh. Andrzeja Szwajcę Komendanta ZOSP RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca... bryg. mgr Marka Rodaka Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego KM PSP w Krakowie bryg. mgr Jarosława Ucherka Naczelnika Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP st. bryg. mgr inż. Zbigniewa Kacałę Komendanta Powiatowego PSP w Proszowicach mgr Małgorzatę Doniec Przewodniczącą Rady Gminy Jadwigę Łach Radną Łuczyc Agnieszkę Sykut Sołtys Łuczyc mgr Danutę Kozera Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łuczycach podinspektora Mariusza Gurdę Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Słomnikach Sz.P. Teresę i Stanisława Raś Sz.P. Annę i Marka Osiakowskich ks. mgr Franciszka Walkosza Kapelana OSPNa zebraniu przedstawiono działalność za rok 2015. Przyjęto sprawozdanie finansowe zarządu, a także komisji rewizyjnej oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Dokonano również zmian w statucie OSP Łuczyce. Przyjęto plan działalności na rok 2016. Wybrano delegatów na Zjazd Gminny ZOSP RP i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Zaprzysiężono nowych druhów wstępujących w szeregi straży. Wręczono dyplomy i wyróżnienia w podziękowaniu za wkład i zaangażowanie w rozwój naszej jednostki. Wybrano nowy Zarząd w składzie: Prezes dh. Michał Łach Vice-Prezes dh. Michał Sołek Vice-Preses -Naczelnik dh. Paweł Łach Za-ca Naczelnika dh. Daniel Bełzowski Za-ca Naczelnika dh. Andrzej Zięba Sekretarz dh. Michał Jantos Gospodarz dh. Michał Orda Skarbnik dh. Sławomir Krzyworzeka Kronikarz dh. Przemysław Wilk

Komisję rewizyjną w składzie: Przewodniczący dh. Mirosław Rojewski Członek dh. Lesław Poszwa Członek dh. Grzegorz Bełzowski

Dołącz do nas
Google+