OSP Goszcza
Zebranie sprawozdawcze za 2013 rok.

Zebranie sprawozdawcze za 2013 rok.

Dnia 01.03.2014 o godz. 17:00 odbyło się w naszej jednostce zebranie sprawozdawcze za 2013 rok.

Dnia 01.03.2014 o godz. 17:00 odbyło się w naszej jednostce zebranie sprawozdawcze za 2013 rok.Zebraniu przewodniczył prezes naszej jednostki dh. Henryk Dutkiewicz. Po powitaniu wszystkich uczestników zebrania, minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich zmarłych druhów. Kolejnym z głównych punktów zebrania było sprawozdanie z działalności jednostki Osp Goszcza. Sprawozdania złożyli: naczelnik dh. Łukasz Dutkiewicz, skarbnik dh. Bolesław Bandura oraz przewodniczący komisji rewizyjnej dh. Maciek Gajoch.Przedstawiamy kilka najważniejszych punktów zawartych w sprawozdaniach: OSP Goszcza w 2013, podjęła 49 interwencji ratowniczo gaśniczych. Odnotowanych zostało 6 pożarów i 43 miejscowe zagrożenia (wypadki w komunikacji lądowej, usuwanie powalonych drzew, wypompowywanie z zalanych obiektów itp.). Niestety w tej grupie powstałych zagrożeń odnotowane zostały 3 ofiary śmiertelne. Wszystkie wyjazdy do zdarzeń to teren JRG7 w Krakowie, pod której jurysdykcję podlega nasza jednostka. Odnotowano również 6 interwencji poza terenem naszej gminy, rejonem tych działań była gmina Słomniki. W minionym roku odbyła się także recertyfikacja dla 7 ratowników, którzy już odbyli kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej i maja zaktualizowaną wiedzę oraz umiejętności w tym zakresie. Łączna suma roboczo-godzin przepracowana przez ratowników przy akcjach i szkoleniach podjętych przez naszą OSP to 652h. W 2013 roku pozyskaliśmy nowy sprzęt ratowniczy, tj. Zestaw uzupełniający HOLMATRO oraz inny drobny sprzęt ( latarki, rękawice, sprzęt łączności radiowej itp.). Cieszy nas również fakt, iż z roku na rok przybywa coraz więcej członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Biorą oni czynny udział w zawodach sportowo pożarniczych, wykazują dużą chęć współpracy i nauczenia się bycia strażakiem. Na zakończenie zebrania głos zabrali zaproszeni goście. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów a także podziękowania za pracę i poświęcony czas, aby nasza jednostka była na wysokim poziomie, gdzie zarówno ludzi jak i sprzęt są zawsze sprawni i gotowi do podjęcia natychmiastowych działań.

W zebraniu uczestniczyło 56 druhów i druhen z naszej jednostki a także zaproszeni goście:

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr7 mł. bryg. mgr Jacek Hajduk,
Z-ca nacz. wydz. KW PSP w Krakowie mł. Bryg. Mirosław Mossoczy.
Doradca Komendanta Głównego PSP st. Bryg. Adam Domagała
Z-ca Komendanta Policji w Słomnikach kom. Mariusz Gurda
Dyr. Oddziału Małopolskiego ARiMR pan Włodzimierz Okrajek,
Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan Marek Jamborski
Prezes zarządu Gminnego PSL pan Stanisław Jungiewicz,
Radny Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan Antoni Siry
Sołtys wsi Sadowie pani Krystyna Broś,
Sołtys wsi Goszcza pan Adolf Siudek
Proboszcz parafii Goszcza ks. Andrzej Orlikowski
Dyrektor Szkoły podstawowej w Goszczy
pan Zygmunt Łach

Dziekujemy wszystkim za przybycie.

Dołącz do nas
Google+