OSP Goszcza
Walne zebranie sprawozdawcze za 2014 rok.

Walne zebranie sprawozdawcze za 2014 rok.

Dnia 21.02.2015 o godz. 17:00 odbyło się w naszej jednostce zebranie sprawozdawcze za 2014 rok.

Zebraniu przewodniczył prezes naszej jednostki dh Henryk Dutkiewicz. Po powitaniu wszystkich uczestników zebrania, minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich zmarłych druhów.
Kolejnym z głównych punktów zebrania było sprawozdanie z działalności jednostki Osp Goszcza. Sprawozdania złożyli: naczelnik dh Łukasz Dutkiewicz, skarbnik dh Bolesław Bandura oraz przewodniczący komisji rewizyjnej dh Maciek Gajoch. Przedstawiamy kilka najważniejszych punktów zawartych w sprawozdaniach: OSP Goszcza w 2014, podjęła 43 interwencje ratowniczo-gaśnicze. Odnotowanych zostało 8 pożarów i 35 miejscowych zagrożeń (wypadki w komunikacji lądowej, usuwanie powalonych drzew, działania poszukiwawczo-ratownicze itp.). Niestety w tej grupie powstałych zagrożeń odnotowana została jedna ofiara śmiertelna. Wszystkie wyjazdy do zdarzeń to teren JRG7 w Krakowie, pod której jurysdykcję podlega nasza jednostka. Odnotowano również 6 interwencji poza terenem naszej gminy, rejonem tych działań była gmina Słomniki. Łączna suma roboczo-godzin przepracowana przez ratowników przy akcjach i szkoleniach podjętych przez naszą OSP to 585h. W 2014 roku pozyskaliśmy nowy sprzęt ratowniczy, tj. dwa ropzieracze kolumnowe Holmatro, poduszki pneumatyczne Holmatro, przyczepa do działań antypowodziowych, sanie lodowe oraz inny drobny sprzęt ( latarki, rękawice, hełmy sprzęt łączności radiowej sprzęt do ratownictwa wodnego itp.). Cieszy nas również fakt, iż z roku na rok przybywa coraz więcej członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Biorą oni czynny udział w zawodach sportowo pożarniczych w których drużyna chłopców w minionym roku zajęła pierwsze miejsce. Wykazują dużą chęć współpracy i nauczenia się bycia strażakiem. Warto nadmienić, że sprawozdania podparte były prezentacjami multimedialnymi.

Kolejnym punktem zebrania było wręczenie nominacji oraz wyróżnień. Decyzją personalną Prezesa Zarządu OSP Goszcza dh Henryka Dutkiewicza na zastępce naczelnika nominowani zostali druhowie : Zębala Radosław, Kamil Nowak. Druh Adamczyk Mateusz został nominowany na stanowisko członka zarządu.

Na zakończenie zebrania głos zabrali zaproszeni goście. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów a także podziękowania za pracę i poświęcony czas, aby nasza jednostka była na wysokim poziomie, gdzie zarówno ludzi jak i sprzęt są zawsze sprawni i gotowi do podjęcia natychmiastowych działań.
Zebranie uświetnił także koncert naszej strażackiej orkiestry dętej "TON", który zrobił duże wrażenie na wszystkich obecnych.

W zebraniu uczestniczyło 66 druhów i druhen z naszej jednostki a także zaproszeni goście:

Doradca Komendanta Głównego PSP
st. Bryg. Adam Domagała
Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie
mł. bryg. Stanisław Nowak
Prezes ZOSP a zarazem Wójt gminy
druh Marek Jamborski
Komendant Gminny ZOSP
druh Andrzej Szwajca
Komendant KP Słomniki
komisarz Marek Kowalik
Radny Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
pan Antoni Siry
Sołtys wsi Sadowie pani Krystyna Broś,
Sołtys wsi Goszcza druh Adolf Siudek
Proboszcz parafii Goszcza/kapelan Osp
ks. Andrzej Orlikowski
Dyrektor Szkoły podstawowej w Goszczy
druh Zygmunt Łach

Dołącz do nas
Google+