strona w budowie

 W roku 1895 z inicjatywy kierownika szkoły - Jana Kuźmy z Libertowa Straż 33.jpg założone zostało Stowarzyszenie Ogniowe, które po latach przyjeło nazwę Ochotnicza Straż Pożarna Stowarzyszenie Wyższej Użytecznosci w Wołowicach.

Powołane do zycia stowarzyszenie miało za zadanie jednoczyć chłopów w wysiłku na rzecz ratowania dobytku przed nieuregulowana rzeką Wisłą, jak i przed kleska ognia. Stosowanie drewna jako podstawowego materiału budowlanego i słomy na pokrycie dachów, bliskosć zabudowań mieszkalnych i gospodarczych powodowało, że pozary były często występujacą plagą.

W roku 1896 ze składek strażaków i mieszkańców wsi ufundowano pierwszy sztandar i umundurowanie. Czternaście lat później Rada Gminy w Wołowicach przeznaczyła grunt pod budowę remizy dla OSP pod warunkiem, że przy budynku będzie większa sala dla celów społecznych. 5 listopada 1911 roku otwarto w budynku OSP Czytelnię Ludową. W budynkumieściła się ponadto sala spotkań, zebrań i zabaw ludowych. Służyła do roku 1968. W roku 1912 oddano do uzytku remizę.

Straż 21.jpg 

W tym czasie powstała także kaplica modlitewna, przy budowie, której czynny udział brali druhowie z Wołowic. Budowle istnieją do dziś. W roku 1926 strazacy kupili wóz sikawkowy konny, na którym zamontowana była pompa ssąco-tłoczna oraz podstawowy sprzet strazacki czyli węże,toporki i bosaki.

Straż 25.jpg

Straż 3.jpg

 

W Zielone Świątki , 5 maja 1938 roku odbyło się poświęcenie kolejnego sztandaru OSP. We mszy św., mimo braku zaproszenia, uczestniczyła ze sztandarem i chorągiewkami w barwach narodowych młodzież szkolna pod przewodnictwem kierownika Wilhelma Ciepłego.

W okresie okupacji hitlerowskiej oficjalna działalność organizacji i uzywanie symboli było zakazane. Sztandary należało oddać Niemcom. Jednak strażacy z Wołowic nie podporządkowali się żądaniom okupanta. Druhowie Jan Zabagło, Władysław Kucharz, Józef Kuś oraz Taduesz Styczeń który byłmurarzem, zamurowali sztandar w powale (podsiebitce) starej remizy, gdzie bezpiecznie przetrwał wojnę.

W latach powojennych następuje rozwój wołowickiej straży. W roku 1946 na wyposażeniu strażaków jest juz pierwsza pompa motorowa produkcji niemieckiej.

Straż 34.jpg

 W 1948 roku umiera naczelnik Józef Kuś. Strażacy uczestniczą w jego pogrzebie.

 

 

 

 

 

W roku 1958 druhowie otrzymuja z komendy wojewódzkiej  Straży pierwszy samochód marki Fordson. Kierowcami są  Jan Bańdo i Wacław Jagocha.

Straż 40.jpg

 

 22 lipca 1962 roku w Wołowicach odbywa się  uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Domu Ludowego. Przewidziano dwa boksy garażowe oraz dwa pomieszczenia dla strażaków.

Rok 1967 zapisuje się w historii straży kolejnym samochodem bojowym. Tym razem do Wołowic trafia Bedford z Zakładów Chemicznych w Oświęcimu ( w roku 1972 druhowie przekazuja go strażaką z OSP w Rybnej). W 1970 roku w Wołowicach ma miejsce  wielka uroczystość. Wszyscy świętują obchody 75 lecia istnienia OSP.

W 1972 roku jednostka otrzymuje z Zawodowej Straży Pożarnej w Jaworznie samochód GBAM Star-26. W roku 1995 został przekazany do OSP w Kłokoczynie gdzie służył do 2003 roku. To nie koniec wyposażania jednostki. Dwa lata później Zarząd Wojewódzki LOK w Krakowie przekazałjednostce Żuka A-03.

W 1976 roku Wacław Jagocha rezygnuje z funkcji naczelnika i funkcję tę obejmuje młody wiekiem, ale doswiadczony w sprawach pożarniczych Franciszek Kucharz. Przyjmuje do swych szeregów młodych druhów. Strażacy nawiązują współpracę z miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich.

W 1982 roku strażacy z Wołowic biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych, które odbywały się wówczas w Piekarach.02.jpg Tam też ich wysiłek dokumentowany jest  na zdjęciach, które do dziś przechowują w swej kronice. Do dziśjednostka aktywnie bierze udział w ćwiczeniach sprawnościowych. Słynie z tego, że zarówno seniorzy, jaki młodzieżowe drużyny pożarnicze zajmuja zawsze czołowe miejsca.

 

 

Obraz 011.jpg

 W latach 1981-83 jednostka w uznaniu osiagnięć otrzymuje dwie motopompy PO-5, które służą do dziś na zawodach strażackich.

W 1984 roku zostaje rozpoczęta budowa 2 zbiorników przeciwpożarowych.

Mieszkańcy Wołowic dumni są ze swych strażaków. Świadczy o tym fakt, że fundują dla jednostki nowy sztandar, który w 1988 roku zostaje przekazany jednostce.

Obraz 003.jpgObraz 004.jpg

 

 

 

 

 

 

 

W latach 1994-95, po zbiórce pieniędzy od mieszkańców, jednostka dokonuje zakupu podwozia samochodu Kamaz, a gmina finansuje jego karosaż.

Hucznie przebiega w 1995 roku jubileusz 100 - lecia OSP. Jednostka uhonorowana została Złotym Znakiem Związku OSP.

1 001.jpg

W 1997 roku, po wielu latach starań, OSP włączona zostaje do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wtedy też zamontowano system selektywnego wywoływania umozliwiający uruchamianie syreny z Miejskiego Stanowiska Kierowania komendy miejskiej PSP w Krakowie i Urzędu Gminy, a w roku 1998 zamontowano na remizie megafon umozliwiajacy podawanie komunikatów oraz wysyłający sygnał dźwiękowy ( co jest ważne w przypadku uszkodzenia syreny) .

W latach 2000-2001 druhowie wybudowali i wyposażyli pomieszczenia zaplecza sanitarnego.

W kwietniu 2003 roku zarząd OSP występuje do ówczesnego wójta gminy Zbigniewa Morawskiego o zgłoszenie jednostki do programu " Samochody ratownicze 2003" ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Czernichów składa dwa wnioski. W efekcie 32 gminy w Małopolsce otrzymuja samochody specjalistyczne warte ok. 300 tys. zł. Niestety, zaden nie trafia do gminy Czernichów. Wołowiccy druhowie nie zniechęcają się. W pażdzierniku tego samego roku zarząd OSP występuje o przyznanie dotacji na zakup lekkiego samochodu pozarniczego. Dzięki dotacji z zarządu oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP w wysokości 40 tys. zł oraz srodkom z budżetu gminy (wnioskowanym przez zebranie wiejskie tzw. srodki sołeckie) w wysokości prawie 60 tys.zł, jednostka staje się właścicielem samochdu Ford.

6.12.03 Kucharz.jpg

 W 2005 roku OSP obchodziła 110-lecie swojego istnienia. Wielu druhów odznaczonych zostało złotymi, srebrnymi i brazowymi medalami " Za Zasługi dla Pożarnictwa". Naczelnik Franciszek Kucharz otrzymał jedno z najwyższych odznaczeń strazackich: Medal Honorwy im. Bolesława Chomicza.

DSC06388.JPG

Tytuł honorowych członków  OSP odebrali druhowie: Władysław Bębenek, Romuald Kapusta, Tadeusz Karaś, Władysław Kucharz, Henryk Sroka, Józef Urbanik, Jan Zabagło.

PICT0023.JPG

DSC06484.JPG

 

4 lutego 2006 roku na zebraniu sprawozdawczo wyborczym członkowie OSP wybrali nowy zarząd, który rozpoczoł swoja działalność od  uporzadkowania dokumentacji jednostki, zinwentaryzowania mienia własnego jednostkioraz posiadanego w dyspozycji od gminy

Jednostka w Wołowicach organizowała gminne zawody sportowo-pozarnicze. Był to duzy wysiłek organizacyjny. Podkreslić należy fakt organizacji zawodów gminnych na terenie boiskaLKS Piast -Farmina stał się impulsem do wykonania przez druhów duzego zakresu prac porzadkowych na terenie wokół boiska.

W 2006 roku strazacy brali udział w maszy św odprawionej w Czernichowiew rocznicę smierci Jana Pawła II, w uroczystosciach poswięcenia krzyza w Wołowicach oraz pełnili słuzbę porzadkowąw czasie wizyty Ojca Świętego Benedykta -27 i 28 maja.

Dołącz do nas
Google+