OSP Sękowa
Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Sękowej

Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Sękowej

W dniu 15 marca w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Sękowej podsumowujące rok 2013. Udzielono absolutorium zarządowi.

Gośćmi zebrania byli st. kpt. Dariusz Surmacz z KP PSP w Gorlicach oraz wójt gminy Sękowa pani Małgorzata Małuch.
Otwarcia zebrania i przywitania przybyłych uczestników zebrania dokonał Prezes OSP Sękowa dh Leszek Kowalczyk.

Po tym przystąpiono do Walnego Zebrania, podczas którego m.in. Prezes odczytał wydarzenia minionego roku, sprawozdania z działalności złożył naczelnik OSP i przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Złożono sprawozdanie finansowe oraz projekt planu działalności i planu finansowego na rok bieżący. 
Przedstawione sprawozdania zostały jednomyślnie przyjęte przez członków walnego zebrania, oraz jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Sękowej.

W bieżącym roku planowanych jest więcej szkoleń praktycznych oraz stały nadzór nad pracami remontowymi w naszej remizie.

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u - facebook.com/ospsekowa

Dołącz do nas
Google+