Historia OSP Łużna

Pierwsze wzmianki o Łużnej:

Na otaczającym od północy wzgórzu Pustki stał potężny zamek obronny, który to w XII wieku został zburzony przez hordy Tatarskie w czasie najazdu na Polskę. Mieszkańcy wsi Łużna byli Słowianami, a wielu też było osadników niemieckich i szwedzkich jeńców wojennych. W dokumentach parafialnych z 1440r. jest następująca notatka:
„Wieś Łużna ma na swym terytorium drewniany kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina. Dziedzicem wsi jest Betko Bokanowski(…)” Który to otrzymał za rycerstwo wieś Łużna od króla Kazimierza Jagielończyka.

Pierwsze zapiski o powstaniu straży pożarnej we wsi Łużna pochodzą z roku 1905 kiedy to miał miejsce pożar dworku na Podlesiu a w wyniku jego uległy spaleniu dokumenty i przywileje. Proboszcz Łużnej, wówczas ks. Władysław Kędra, zwrócił się do mieszkańców aby powstała straż pożarna. 25 lipca w 1905r. podjęto decyzje dotyczące wyznaczenia koni do wożenia beczek z wodą w czasie pożaru a także w sprawie zdobycia ręcznych sikawek. Wtedy to powstała Spółka strażaków Ochotników która była w tym czasie formalną organizacją. Zbierała się jedynie w czasie wybuchu pozaru. Spółka przekształciła się w Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w 1911r. inicjatorami tej decyzji byli radni i zarząd kółka rolniczego. 23 września 1912r. Rada Gminy zobowiązuje naczelnika gminy do wyasygnowania 200-tu koron i zaciągnięcia pożyczki 500 koron w galicyjskim banku ziemskim we Lwowie na zakup sikawki czterokołowej ciągnionej końmi. 25 maja w 1913r. pompa taka już była bo rada gminy uchwala aby wybudować szopę-schowek na pompę i sprzęt pożarny. Sprzęt ten przez czas I wojny światowej ocalał. Po powrocie wysiedlonej ludności z Łużnej w czasie I wojny światowej straż pożarna na nowo została przywrócona do życia . W 1934r. za pierwszego komendanta Gustawa Jamera postarano się i zakupiono hełmy i mundury wyjściowe które przetrwały po dzień dzisiejszy. Jamer Gustaw pełnił funkcję komendanta 1928-1950r. Był prawdopodobnie pierwszym komendantem . OSP liczyło 24 druhów. W 1934r. powstało stowarzyszenie Ochotniczych Straży pożarnych które nie wiadomo jak długo istniało. Należało do niego Osp Szalowa, Osp Łużna i OSP Moszczenica. Komendantem tej organizacji został Szura z Szalowej a prezesem Dusza Stanisław z Woli Łużańskiej. W 1938r. gdzie prezesem był Serafin Michał podjęto decyzję o zakupie pompy motorowej, której nie kupiono z powodu zbyt wysokiej ceny tj. 2800zł. Była to zbyt wygórowana cena, a wioski na to nie było stać. Gdzie w tych czasach krowa kosztowała 80-100zł. W 1953r. komendantem zostaje Marian Augustyn do 1975r. W 1952r. albo 1953r. jednostka otrzymuje pompę motorową Warrington jako przydział z powiatu. W 1961r. społeczeństwo ufundowało pierwszy sztandar. W 1962r. jednostka została wprowadzona do nowo wybudowanego domu kultury. W 1964r. Osp Łużna otrzymuje Wóz strażacki STAR 25. Pierwszym kierowcą zostaje Jan Żmijowski a potem Ryszard Rura. 20 stycznia 1974r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowego naczelnika Stanisława Rączkowskiego a prezesem zostaje Danuta Tarsa. Po kilku latach znowu następuję zmiana, naczelnikiem zostaję Bogusław Kotowicz. W dniu 7.X.1986r. oddano do użytku nowy budynek OSP i policji. Następnie został zarejestrowany STAR 200 do którego zamontowano autopompę. STAR 25 w 1989r. przekazany zastał do jednostki Wola Łużańska. W 1997r. jednostka została Włączona do KSRG. W tym roku został poświęcony i przekazany drugi sztandar na obchody 85 rocznicy działalności OSP Łużna. Syrena selekcyjna została uruchomiona w 1998r. Rok 1999 przynosi zmiany, prezesem zostaje Stanisław Radzik. W 2001r. przy strażnicy została wybudowana i poświęcona kapliczka św. Floriana. W 2002r. zakupiono 2-gi samochód STEYR a w 2003r. jednostka otrzymuje trzeci nieuzbrojony samochód ratownictwa drogowego. Od 28 marca 2003r. naczelnikiem OSP zostaje Władysław Rączkowski, a w 2004r. nowym prezesem zostaje Kazimierz Krok. W 2008r. prezesem zostaje Artur Janik, który funkcje swą pełnił do roku 2012. Obecnie stanowisko to pełni ponownie Stanisław Radzik. Tak się przedstawia działalność OSP Łużna.

Dołącz do nas
Google+