Historia OSP KARSY

OSP Karsy powstało w 1984 roku

Liczba członków: 33 , MDP 10

Choć według opowieści najstarszych mieszkańców wsi, historia straży w Karsach sięga lat 20. i 30.ub.wieku, to jednak brak jest dokładniejszych danych i dokumentów na ten temat. Dlatego uznaje się, iż początki straży pożarnej w Karsach                                 sięgają roku 1984, kiedy to 28 lutego odbyło sie zebranie założycielskie,podczas którego jednogłośnie uchwalono utworzenie OSP i wybrano pierwszy zarząd. Jego skład stanowili: prezes -Andrzej Boroniec (pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego), naczelnik -Tadeusz Rączka, zastępca naczelnika  - Stanisław Sobota, sekretarz - Kazimierz Jarosz, skarbnik - Stanisław Dąbroś. Pierwszym sprzętem gaśniczym, którym dysponowali druchowie była pompa Polonia PO-3, węże i armatura, a takrze skromne umundurowanie. Wszystko to przechowywane było w prowizorycznym budynku w gospodarstwie Zygmunta Gawła. Następnie wyposarzenie OSP przeniesiono do gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Z biegiem czasu poprawiła się sytuacja sprzętowa. Nowe munduryi narzędzia ochrony pożarowej udało się zakupić dzięki funduszom zebranym podczas zabaw tanecznych, a także pomocy władz samorządowych. Na wyposarzeniu strażaków była m.in. pompa Polonia PO-5 i szlamową, a takrze agregat prądotwórczy, łodzie desantowe i drabina. Strażacy postanowili też wybudować własną remizę, a jej uroczyste otwarcie nastąpiło 24 lipca 1988 roku. Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii jednostki było utworzenie w 1990 roku Modzieżowej Drużyny Pożarniczej. Opiekunem 10 osobowej gruby został Andrzej Boroniec.

Członkowie MDP 

Dominik Chlastawa, Jerzy Gaweł, Andrzej Badocha, Bogdan Badocha, Bartosz Bigos, Radosław Bojko, Paweł Bigos, Mateusz Świętek, Krzysztof Noga, Adrian Zych.

Tego samego roku - dokłądnie 3 czerwca - druchowie z tutejszej jednostki otrzymali sztandar ufundowany przez mieszkańców wsi, instytucje i firmy. Od 1995 roku w Karsach istnieje drużyna piłkarska Strażak uczestnicząca w rozgrywkach ligowych drużyn seniorów i juniorów. Do zespołu należą takrze członkowie OSP. Dobre wyszkolenie i sprawność fizyczną druhowie potwierdzają też podczas zawodów sportowo pożarniczych. Największe sukcesy święciła MDP w latach 1993-1996, kiedy trzy krotnie zdobywała zwycięstwo w swojej kategorii na zawodach gmnnych. 

Do ważniejszych akcji, w których brali udział druhowie z OSP Karsy niewątpliwie należą akcja powodziowa w lipcu 1997 i lipcu 2001 oraz w 2010 roku. Wówczas członkowie straży wraz z mieszkańcami wsi likwidowali przecieki w wałach Wisły, aby woda nie zalała okolicznych terenów. Strażacy udzielają sie także społecznie na rzecz wsi, gminy i parafi - biora udział we wszystkich ważniejszych uroczystości   uroczystościach państwowych, uczestniczą w nabożeństwach w kościele parafialnym w Gręboszowie,                    trzykrotnie ( w latach 1997, 2002 i 2006) jednostka zabezpieczała wizyty Ojca Świętego w Krakowie. W 2003 roku udało się druhom pozyskać i przystosować do potrzeb ratowniczych Stara - 266, który pochodził z jednostki Biura Ochrony Rządu w Raduczu. Był to zarazem pierwszy w historii samochód pożarniczy w Karsach, a jego zakup możliwy był dzięki pomocy Jana Kowala - prezesa firmy Sękpol, Bogdana Bigosa - prezesa zarządu gminnego PSL oraz radnego powiatu dąbrowskiego, Franciszka Dymona - sołtysa wsi Karsy, przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów, a zarazem prezesa klubu Strażak oraz kolejnych wójtów gminy. w 2008 roku z kolei na wyposażeniu OSP znalazł się Star - 244, którego pozyskano z jednostki wojskowej w Bemowie Piskim. W roku 2009 OSP pozyskała trzy łodzie desantowe z demobilu, pochodzące z jednostki wojskowej we Wrocławiu. Obecnie druchowie czynią starania o silniki i sprzęt do tych łodzi. 

W roku 2016 druhowie brali udział w zabezpieczaniu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie ( Błonie)                                                    podczas wizyty papieża Franciszka

Aktualny skład jednostki w Karsach przedstawia się następująco: 

Andrzej Boroniec, Jan Zabawski, Adam Dąbroś, Marian Gaweł, Piotr Badocha, Aleksander Cira, Roman Moryl, Sebastian Stoch-Michna, Tomasz Bigos, Janusz Bigos, Kazimierz Babiarz, Łukasz Kowynia, Grzegorz Kowynia, Piotr Barabaś, Mateusz Miczek, Marcin Dymon, Piotr Woźniak Daniel Bigos, Józef Bojko, Adam Cabaj, Paweł Wolański, Dominik Dąbroś, Jacek Dąbroś, Stanisław Dąbroś, Andrzej Dąbroś, Krzysztof Zaleski,Piotr Zaleski, Adam Zaleski, Kamil Czajkowski, Kazimierz Jarosz,  Adam Wytrwał, Bogdan Bigos, Franciszek Dymon, Dominik Chlastawa, Jerzy Gaweł, Andrzej Badocha, Bogdan Badocha, Bartosz Bigos, Radosław Bojko, Paweł Bigos, Mateusz  Świętek, Mateusz Klucz 

W gronie emerytowanych, zasłużonych strażaków znajdują się: Józef Boroniec, Zygmunt Gaweł, Tadeusz Kowynia, Mieczysław Barabaś, Zbigniew Światłowski.

Do wieczności odeszli druhowie: Wiesław Wytrwał , Stanisław Sobota, Jan Cabaj, Tadeusz Wielgus, Zdzisław Bojko, Piotr Radło, 

 

 

Dołącz do nas
Google+